Avgifter

Vilken avgiften blir beror på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och på antalet barn som familjen har i förskola och fritidshem. Yngsta barnet räknas som barn ett, näst yngsta som barn två och så vidare. För barn fyra debiteras ingen avgift.

Inkomsttaket för beräkning av högsta avgift (maxtaxa) är 47 490 kr per månad.

Beräkna din avgift

Du som har ett barn placerat i kommunal förskola eller fritidshem kan beräkna din avgift genom att:
1. Logga in i lärplattformenlänk till annan webbplats (BankID krävs)
2. klicka på Barnets namn, Förskola/fritidshem och därefter Beräkna avgift.

Avgiften betalas från placeringens startdatum. Avgiften debiteras i efterskott den 30:e varje månad.

Retroaktiv avgift tas ut eller återbetalas för de tre senaste månaderna, om avgifterna grundar sig på felaktiga uppgifter.

I tabellerna nedan ser du vad det kostar för dig att ha plats i förskola och i fritidshem.

Nya avgifter förskola gäller från och med 1 februari 2019
(beslutat av kommunfullmäktige 2019-01-28)

Avgifter förskola

Placeringsform

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 1-2 år till
arbetande/
studerande

Omsorgstid heltid*
(beräknat på maxtaxa)

3% av inkomst
max 1425 kr/mån


2% av inkomst
max 950 kr/mån


1% av inkomst
max 475 kr/mån


Barn 3-5 år till
arbetande/
studerande
Omsorgstid heltid*
(beräknat på maxtaxa)

Sep-maj (läsår)
max 997 kr/mån**


Jun-aug

max 1425 kr/mån

Sep-maj (läsår)
max 665 kr/mån**


Jun-aug

max 950 kr/mån

Sep-maj (läsår)
max 332 kr/mån**


Jun-aug

max 475 kr/mån

Barn 1-2 år till
arbetssökande/
föräldralediga

Omsorgstid
max 15 tim/vecka

3% av inkomst
max 1425 kr/mån


2% av inkomst
max 950 kr/mån


1% av inkomst
max 475 kr/mån


Barn 3-5 år till
arbetssökande/
föräldralediga

Omsorgstid
max 15 tim/vecka

Sep-maj (läsår)
ingen avgift***

 

Jun-aug
max 1425 kr/mån

Sep-maj (läsår)
ingen avgift***

 

Jun-aug
max 950 kr/mån

Sep-maj (läsår)
ingen avgift***
 

Jun-aug
max 475 kr/mån

* Med heltid menas arbetstid, studietid inklusive restid
** Avgiftsreducering 30% september-maj (läsår)
*** Avgiftsfri förskola 525 timmar per läsår

 

Avgifter fritidshem  

Plats

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn i fritidshem


2% av inkomst
max 950 kr/mån

1% av inkomst
max 475 kr/mån

1% av inkomst
max 475 kr/mån

  • Fritidshem: för familjer med inkomst upp till 10 000 kr/månad debiteras ingen avgift.

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11