Försäkringar, olycksfallsförsäkring

Barn, elever och andra verksamhetsgrupper i Luleå kommuns verksamhetsområde är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring. Folksam är försäkringsgivare.

Den är en heltidsförsäkring och gäller dygnet runt, året om.
Försäkringsperiod 2017-04-01 -- 2018-03-31.

försäkringsbeskedet kan du läsa om olycksfallsförsäkringens innehåll och omfattning.

Vid olycksfall lämnar du skadeanmälan till Folksam. Telefonnumret vid skadeanmälan är 0771-960 960, men du kan även gå in och göra en skadeanmälan via webben.
Se skadeanmälan på Folksams webbplatslänk till annan webbplats

Luleå kommuns olycksfallsförsäkring gäller för alla barn och elever i förskola, familjedaghem och fritidshem, särskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Även barn och elever i fristående förskolor och skolor är försäkrade.