Turistkarta 1950

Turistkartor 1950-2000

Luleå stads första turistkarta gavs ut år 1950. Kartskalan var 1:10 000 och den ritades och trycktes av Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm. Här kan du se Turistkartans utveckling sen dess.

På kartor här nedan kan du se hur Luleå utvidgats sedan 1950-talet. Du kan också se kartornas utveckling från att ha ritats för hand på cronaflex till dagens digitalt framställda kartor.

Turistkartor 1950–2000

1950 Pdf, 1.8 MB. (pdf, 1.8 MB)           1974 Pdf, 5.1 MB. (pdf, 5.1 MB)
1960 Pdf, 3.1 MB. (pdf, 3.1 MB)           1975 Pdf, 5.2 MB. (pdf, 5.2 MB)
1965 Pdf, 2.4 MB. (pdf, 5.1 MB)           1976 Pdf, 5.2 MB. (pdf, 5.2 MB)
196 Pdf, 2.4 MB.6 (pdf, 2.4 MB)           1977 Pdf, 4.9 MB. (pdf, 4.9 MB)
1967 Pdf, 3.3 MB. (pdf, 3.3 MB)           1979 Pdf, 5.2 MB. (pdf, 5.2 MB)
1969 Pdf, 2.2 MB. (pdf, 2.2 MB)           1981 Pdf, 5 MB. (pdf, 5 MB)
1970 Pdf, 2.4 MB. (pdf, 2.4 MB)           1984 Pdf, 5.7 MB. (pdf, 5.7 MB)
1971 Pdf, 2.4 MB. (pdf, 2.4 MB)           1988 Pdf, 5 MB. (pdf, 5 MB)
1972 Pdf, 3.2 MB. (pdf, 3.2 MB)           1991 Pdf, 5 MB. (pdf, 5 MB)
1973 Pdf, 3.3 MB. (pdf, 3.3 MB)           2000 Pdf, 5.1 MB. (pdf, 5.1 MB)

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022