Visste du att..?

 • 1848 bildas Luleå Fabriks- och hantverksförening.
 • 1858 gästar Kronprins Carl XV staden.
 • 1873 inrättas Riksbank i Luleå.
 • 1878 uppförs Långkajen efter Skeppsbrogatan.
 • 1911-04-06 Luleå träsliperi i Karlshäll anläggs.
 • 1930 Tullpackhuset i Södra hamn byggs.
 • 1935-05-10 Holmströms fotoateljé brinner.
 • 1921 rivs hoppbacken på Gültzauudden.
 • 1941-05-17 brinner Konsum i kv Abborren.
 • 1941-06 rivs gästgivargården i kv Örnen.
 • 1951-01-15 Öppnar Charlottendahls barndaghem.
 • 1901 invigs Saluhallen.
 • 1901-09-01 invigs Östra folkskolan.
 • 1911 uppförs Folkskollärarseminariets lokaler på Östermalm.
 • 1921-07 Jubileumsutställning, Luleå stad 300 år.
 • 1861-01-07 det nya rådhuset tas i bruk.
 • 1861 utkommer tidningen Norrbottens-Kuriren med sitt första nummer.
 • 1859 uppfördes ett nytt rådhus.
 • 1870 gästade kronprins Oscar II staden.
 • 1889 invigs Sjömanskapellet.
 • 1889 etablerar sig Frälsningsarmén i Luleå.
 • 10 oktober 1889 installeras brandtelegraf.
 • 1925 gick Luleå Järnverk i konkurs. Järnverket uppfördes år 1906.
 • 1927 byter Biografen Maxim namn till Röda Kvarn.
Biografen Maxim 1924. Foto: Bernhard PerssonFörstora bilden

Biografen Maxim 1924. Foto: Bernhard Persson

 • Att Norrbottens läns landsting inrättades år 1863.
 • Att Luleå stadsfullmäktige inrättades år 1864.
 • År 1872 bildas Luleå Gymnasieförening.
 • År 1875 öppnar Luleå flickskola.
 • År 1907 inrättas Folkskollärarseminarium.
 • Att färjetrafiken över Luleälven inrättades år 1900.
 • Att Luleå övergick till femsiffriga telefonnummer i juli 1951.
 • Att Statsminister Tage Erlander invigde den nya malmhamnen 7 september 1965.
 • Att det rådde utskänkningsförbud i Luleå 1919-1920.
 • Att Västra folkskolan invigdes år 1880.
 • Att Fotoateljén Henny & Co öppnade år 1890.
 • Den 21 december 1920 valdes lärarinnan Sigrid Holm som den första kvinnan in i Luleå stads fullmäktige. I samband med att Sigrid valdes in så ändrades även namnet "Herrar Stadsfullmäktige" till "Stadsfullmäktige". Hon satt i stadsfullmäktige åren 1910-1919.
Äldre dam på sparkcykel.Förstora bilden

Sigrid Holm, den första kvinnan i Luleå stads fullmäktige.

 • Att Norrskensflammans lokaler förstörts vid två olika tillfällen. Första gången var det en eldsvåda den 7 januari 1931. På den tiden låg redaktionen i samma hus som Lalanders Ekipering i kvarteret Räven. Den andra gången, 3 mars 1940, sprängdes Norrskensflammans lokaler och fem personer omkom. Då låg redaktionen i kvarteret Hermelinen.
Utbrunnet hus, täckt av is och istappar efter brandkårens släckning.Förstora bilden

Norrskensflammans lokaler täckta av is efter släckningsarbetet, 1931. Foto: Sigurd Borg

 • År 1871 anläggs Altappens såg- och järnverk på Finnklipporna.
 • År 1878 uppförs Altappens valsverk.
 • År 1883, första telefonledningen mellan Luleå och Altappen.
 • År 1886 brinner Altappens valsverk ner.
 • 3 juli år 1908 brinner Altappens ångsåg ner.
 • År 1856 blev Luleå residensstad. Det kungliga beslutet om att göra Luleå till ny residensstad togs dock redan 1851.
 • Barnens dag anordnades för första gången i Luleå år 1906. Det var även samma år som Ebeneser invigdes.
Ebeneserkyrkan under 1910-talet.

Ebeneserkyrkan under 1910-talet. Foto: Albin Brogren

 • År 1909 den 10 januari startades arbetsförmedlingen i Luleå.
 • År 1909 bildades frimurarlogen Ultima Thule.
 • Att den stora stadsbranden i Luleå startade sent på natten den 11 juni 1887, i byggnader som låg där stadsparken numera ligger.
Målning av Luleå stad sedd från norra hamnen. Staden står i lågor och himlen täcks av svart brandrök.

Foto av den tavla som C Franke målade av den stora stadsbranden 1887.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022