Beslut för 100 år sedan

På 1860-talet trädde de så kallade kommunallagarna i kraft. Det brukar räknas som starten på kommunernas historia i Sverige.

År 1864 inrättades stadsfullmäktige i Luleå. Det första fullmäktigesammanträdet hölls i det då nybyggda rådhuset. Rådhuset stod där stadsparken ligger idag. 

På det första mötet beslutades bland annat att staden skulle ta över fattigvården från kyrkan och något år senare beslutades att de första gatlyktorna skulle sättas upp.

Under åren 1908-1914 fanns följande styrelser och nämnder i Luleå stad;

 • Stadsfullmäktige       
 • Drätselkammaren
 • Brandstyrelsen
 • Byggnadsnämnden
 • Barnavårdsnämnden 
 • Fattigvårdsstyrelsen
 • Hamndirektionen
 • Hälsovårdsnämnden       
 • Skolstyrelsen
 • Undervisnings- och uppfostrings-
  nämnden    

Protokoll 1908-1918

Här hittar du alla protokoll förda under samma år .

Sidan uppdaterades den 5 oktober 2022