Militära fartygsbesök i Luleå

Tjuvholmssundet

Tjuvholmssundet var stadens huvudsakliga farled för fartyg. Redan 1773 fattades det första beslutet att fördjupa sundet. Under tidens gång skulle det bli många sådana beslut. Muddringarna var tidsödande och skedde med handkraft. År 1889 arbetade två ångdrivna mudderverk i sundet. Sedermera köpte staden ett eget mudderverk och anställde dykare.

Eftersom fartyg inte kunde mötas i sundet restes en signalmast år 1900 tio år senare ordnades röda signalljus som 1941 ersattes med en enda fackverkskonstruktion. Fartygen meddelade sin ankomst med siren eller ångvissla. För att sköta trafiken i sundet anställdes signalvakter som arbetade dygnet runt.

Vaktstugan

Mellan åren 1907-1969 förde Luleå stad journaler över alla fartyg som passerade Tjuvholmssundet. I sundet fanns en stuga för signalvakten. Fram till 1922 upprätthöll
f d sjökapten Birger Gotthard Sätterlund (1852-1937) tjänsten som signalvakt.

Stadsarkivet har ur signalstationens journaler excerperat militära fartygsbesök under första och andra världskriget. Det rör sig i huvudsak om Svenska flottans besök i Luleå.
Militära fartygsbesök 1914-1918 Pdf, 16.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Militära fartygsbesök 1939-1945 Pdf, 16.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022