Händelser i Luleå 1850-2012

Händelser 1850–1899

1850-talet

 • 1851-04-29 Kungligt beslut att residenset ska flytta från Piteå till Luleå
 • 1852 Nytt länsfängelse börjar uppföras
 • 1855-08-02 Kimröksfabriken på Hamnholmen brinner ned
 • 1856-06-25 Luleå blir residensstad
 • 1857 Filialbank inrättas
 • 1857-09 Telegrafstation öppnas
 • 1858 Beslut att uppföra läroverk
 • 1858 Kronprins Carl (XV) gästar staden
 • 1858 Besluta att inrätta länslasarett i Luleå
 • 1859 Nytt rådhus uppförs

1860-talet

 • 1861 Norrbottens-Kuriren utkommer med första numret
 • 1861-01-07 Nya rådhuset tas i bruk
 • 1863 Norrbottens läns landsting inrättas
 • 1863-01-28 Läroverket invigs ("språklådan")
 • 1864 Luleå stadsfullmäktige inrättas
 • 1864-10-29 Luleå Sparbank öppnar
 • 1867-11-30 Bayerska ölbryggeri brinner ned

1870-talet

 • 1870-06 Kronprins Oscar (II) gästar staden
 • 1871 Altappens såg- och järnverk anläggs på Finnklipporna
 • 1873 Riksbank inrättas i Luleå
 • 1875 Luleå Flickskola öppnas
 • 1875 Sågverk i Karlsvik uppförs av Bodträskfors AB
 • 1876-09-10 Kyrkogården vid landstingshuset invigs
 • 1877 Utställning och lantbruksmöte
 • 1877 Nytt lasarett i Eurénska gården vid residenset
 • 1877 Karantänstallarna uppförs på Koudden (Malmudden)
 • 1878 Altappens valsverk uppförs

1880-talet

 • 1880 Invigning av Västra folkskolan
 • 1880-10-15 Beslut att Norrbottens Fältjägarekår skulle ha sin mötesplats på Notviken
 • 1882-10-15 Kungl Majt beviljar koncession på järnväg mellan Luleå och Gällivare
 • 1883 Första telefonledningen, Luleå och Altappen
 • 1883 Kajbygget på Svartön påbörjas
 • 1886 Valsverket på Altappen brinner ned
 • 1887-06-11 Stadsbranden förstör 75 gårdar och hus
 • 1888 Elevatorkajen tas i bruk på Svartön
 • 1888 Invigning av fattiggården, Kommunalhemmet, sedermera Sundsgården
 • 1888 Gymnastikbyggnad uppförs vid läroverket
 • 1888-03-12 Första malmtåget anländer
 • 1889 Frälsningsarmén etableras i Luleå
 • 1889 Sjömanskapellet, numera EFS, invigs

1890-talet

 • 1892 Luleå tekniska skola startar sin verksamhet, sedermera Robertsviksskolan
 • 1893-12-03 Invigning av ny kyrka efter stadsbranden 1887
 • 1894 Passagerartrafik med tåg till Luleå
 • 1894 Kung Oscar II tillsammans med kronprins Gustaf (V) besöker Luleå
 • 1894 Epidemisjukhuset på Östermalm färdigställs
 • 1895-09-22 Luleå Ångsnickerifabrik på Oskarsvarv brinner ned
 • 1898 Yrkesbrandkår inrättas

Händelser i Luleå 1900–1959

1900 - 1909

 • 1900 Ångfärjan Trafik startar med turer över Luleälven mellan Bergnäset och Luleå
 • 1901 Saluhallen invigs
 • 1901 Södra hamnspåret börjas byggas
 • 1901 Frejabolagets lastningskran på Svartön färdigställs
 • 1901-09-01 Östra folkskolan invigs
 • 1902 Luleå Bryggeri tas i bruk
 • 1902-02-22 Ruuthska fastigheten brinner ned och sju personer omkommer
 • 1902-12-27 Nytt länslasarett invigs
 • 1903 Banleden Narvik - Luleå invigs av Oscar II under sommaren
 • 1903-04-15 Bibliotek med personal öppnas i staden
 • 1903-10-01 Stadshotellet invigs
 • 1904 Kyrkan blir domkyrka
 • 1904 Vatten- och kloakledningar börjas dras
 • 1904 Kombinerade stadshotellet och stadshuset färdigställs
 • 1904 Luleå Järnverks AB bildas och uppför ett järnverk i Karlsvik
 • 1906 Första Barnens Dag i Luleå
 • 1906 Ebeneser invigs
 • 1906 Första flottbesöket i Luleå under sommaren
 • 1906-10-06 Luleå Järnverk startar sin produktion i Karlsvik
 • 1907 Folkskollärarseminarium inrättas
 • 1907-10-07 Norrbottens regemente flyttar till Boden och excercisfältet på Notviken upphör
 • 1908 Högre Allmänna läroverket uppförs
 • 1908-07-03 Altappens sågverk brinner ned

1910 - 1934

 • 1911 Folkskollärarseminariets lokaler på Östermalm uppförs
 • 1911-04-06 Luleå träsliperi i Karlshäll anläggs
 • 1912 Notviksverkstaden invigs
 • 1912-09-01 Luleå Trämassefabrik i Karlshäll startar sin verksamhet
 • 1914 Officersmässen flyttas från Notviken till Luleå, sedermera Folkets Hus
 • 1914-03-12 Kung Gustaf V, kronprins Gustaf (VI) Adolf och kronprinsessan Margareta besöker Luleå
 • 1914-08 Odéonbiografen invigs. Byter sedermera namn till Sagabiografen
 • 1916 Änke- och Pupillkassans hus invigs
 • 1917 Hermelinsstatyn invigs i Hermelinsparken
 • 1919 Hamnkontoret i kvarteret Ripan uppförs
 • 1921-07 Jubileumsutställning - Luleå stad 300 år
 • 1925 Luleå Järnverk går i konkurs
 • 1931-01-07 Norrskensflammans tryckeri och Lalanders affär brinner

1935 - 1959

 • 1936-07-21 Norrbottens museums byggnad invigs av kronprins Gustaf Adolf
 • 1939-12-20 Regeringsbeslut om inrättande av järnverk i Luleå
 • 1940-03-03 Norrskensflamman sprängs, fem personer omkommer
 • 1941 Byggandet av järnverket på Svartön kommer igång
 • 1943-09-11 Första tappningen i tackjärnverket, NJA
 • 1951 Handelsgymnasium startas
 • 1951-07 Luleå övergår till femsiffriga telefonnummer
 • 1954 Posthuset invigs
 • 1954-07-07 Bergnäsbron invigs av prins Bertil
 • 1955-10-27 Shopping invigs
 • 1956 Saluhallen rivs under sommaren/hösten
 • 1957-03-23 Luleå badhus, Pontusbadet, invigs av landshövding Folke Thunborg
 • 1957-11 Första trafikljuset invigs i korsningen Kungsgatan - Storgatan
 • 1958-01-30 Stadshuset invigs
 • 1959-09-07 Stadshotellets tak brinner

Händelser i Luleå 1960–1999

1960-talet

 • 1960-06 Beslut om ny malmhamn och farled
 • 1960-10-02 Biografen Röda Kvarn stängs
 • 1962 Domus i kvarteret Abborren invigs
 • 1962 Hantverkshyddan på Gråskälören rivs under sommaren
 • 1962 Mjölkuddsbanken uppförs
 • 1963 Örnäskyrkan uppförs
 • 1963-09-11 Sandsugaren Ham bryter igenom vid Klubbviken
 • 1963-12-03 Busstationen (även byggnaden) flyttas från Båthusbacken till Loet
 • 1964-10-09 Gamla Västra folkskolan bränns ned
 • 1964-11-26 EPA öppnar sitt varuhus i kvarteret Tjädern
 • 1965-05 Nytt stadsbibliotek invigs
 • 1965-05 F d rådhuset, biblioteket bränns ned
 • 1965-07-31 Frejakranen rivs genom sprängningar
 • 1965-09-07 Ny malmhamn invigs av statsminister Tage Erlander
 • 1965-09-25 Sporthallen invigs 25 och 26 september
 • 1965-10-11 Nya brandstationen tas i bruk
 • 1966 Ring-Baren vid Storgatan öppnas
 • 1966-03-22 Biografen Vågen öppnar i kvarteret Tjädern
 • 1967 Andra våningen på Domus varuhus, kv Abborren, byggs
 • 1967 Norrbottensteatern startar sin verksamhet
 • 1967-09-03 Högertrafik införs
 • 1969 Mjölkuddskyrkan uppförs
 • 1969-01-01 Luleå blir storkommun

1970-talet

 • 1970-09 Ishallen Delfinen invigs
 • 1971 Tekniska Högskolan startar sin verksamhet
 • 1972 Valand City uppförs
 • 1972 Hertsöns nya bostadsområden börjar byggas
 • 1972 Brandstationen på Skeppsbrogatan rivs
 • 1975 Hertsökyrkan uppförs
 • 1975 Norrländska Socialdemokratens byggnad invigs på hösten
 • 1975 Stadsökyrkan uppförs
 • 1976 Bergnäskyrkan uppförs
 • 1976 Porsökyrkan uppförs
 • 1976-01-27 EPA:s Stormarknad byter namn till BRA Stormarknad
 • 1976-10-15 Landstingshuset klart för inflyttning
 • 1977 BRA Stormarknad byter namn till B&W
 • 1977 Gültzauuddens restaurang rivs

1980-talet

 • 1982-12 -10 MS Patricia anländer till Norra hamn
 • 1984-10 30 MS Patricia lämnar Luleå
 • 1986-02-25 Arcushallen invigs
 • 1986-03 Busstationen på Loet rivs 3-21 mars
 • 1986-03-15 Nya busstationen på Loet färdigställs
 • 1988 VM-seglingarna

1990-talet

 • 1991-03 Karusellport installeras i Domus, kvarteret Abborren
 • 1994-06-07 Första spadtaget för nya malmhamen på Sandskär
 • 1996-11-07 Ny malmhamn invigs
 • 1999-09-01 Sunderbyns sjukhus invigs

Händelser i Luleå 2000–2012

 • 2000-12 Inflyttning till Gymnasiebyn i centrala Luleå, kv Hackspetten och Örnen
 • 2002-08-29 Smedjan i kvarteret Abborren invigs.
 • 2003-04-03 Folkets Hus i kvarteret Katten brinner ned till grunden.
 • 2003 Hälsans hus tas i bruk under våren.
 • 2004 Inflyttning till Gymnasiebyn i centrala Luleå, kv Lärkan
 • 2004-10 Luleå kommuns första friskola, NTI gymnasiet, invigs.
 • 2005-04-04 Första spadtaget för Kulturhuset i kvarteret Uttern.
 • 2006 F d daghemmet Staren i kvarteret Staren rivs.
 • 2006 Inflyttning till Gymnasiebyn i centrala Luleå, kv Kungsfågeln.
 • 2006-08-28 Invigning av Gymnasiebyn.
 • 2007-01-12 Invigningsfesten för Kulturens hus börjar, festen pågår sedan till 4:e februari 2007.
 • 2010 Den kvarvarande vipparmsportalkranen i Södra hamn blir byggnadsminnesförklarad.
 • 2010 Fritz Olssons f d fastighet i hörnet Smedjegatan - Storgatan rivs.
 • 2011 Facebook beslutar sig för att bygga serverhallar i Luleå.
 • 2011-01-01 Örnäsets församling, som bildades 1963 genom delning av domkyrkoförsamlingen, slås samman med Luleå domkyrkoförsamling.
 • 2011-12-14 Dagstidningen Norrbottens-Kuriren, utgiven i Luleå, firar 150-årsjubileum.
 • 2012-05 Gamla Centralhotellet i kv Hönan rivs under maj-juni. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1880 men eldhärjades 1936 och renoverades exteriört i funkisstil.
 • 2012 Renovering av vipparmskranen i Södra hamn färdigställs.
 • 2013 Luleåkalaset byter namn till Luleå hamnfestival.
 • 2013-03-16 Världsrekordförsök- världens största mänskliga hand.
 • 2013-08 I slutet av augusti passerar Luleå kommun 75 000 invånare.
 • 2013-08-15 Martin Ljungs gata invigs.
 • 2013-08-16 Med anledning av Kungens 40 år på tronen besöker kungaparet Luleå.
 • 2013-08-22 Kronprinsessan Victoria anländer med ostindienfararen Götheborg och inviger Södra hamnplan.
 • 2013-08-31 Invigning av den renoverade sporthallen Pontushallen, numera Luleå Energi Arena
 • 2014 Luleå Hockey firar 30 år i elitserien.
 • 2014 Den kommunala hamnförvaltningen blir kommunalt bolag under namnet Luleå Hamn AB
 • Luleå kommunfullmäktige firar 150 år.

Ur boken "Luleå kommunfullmäktige 150 år, 1864-2014"

Sidan uppdaterades den 31 maj 2023