Genomsnittliga temperaturer i Luleå 1892-1905

Erik Olof Nordlinder föddes 1827 i Nianfors, Helsingland. Han var son till prosten Erik Nordlinder och hans hustru Anna Sofia Hasselblad.
År 1859 flyttade han till Luleå för att tillträda en tjänst som kartograf vid Norrbottens läns ekonomiska kartverk. Nordlinder arbetade som kartograf till 1884. Han var dessutom teckningslärare vid läroverket 1860-1888, med undantag av åren 1867-69. I juli 1906 drabbas han av en hjärnblödning och avlider 1911.
Nordlinder var intresserad av vädret och har bl a noterat medeltemperaturerna i Luleå under åren 1892-1905.

Medeltemperaturer i Luleå stad, uppmätta klockan 8 på morgonen av Erik Olof Nordlinder under åren 1892-1905.

1892

Juli 14,4
Oktober 0,7
December -10,4

1893

Januari -17,0
Februari -21,5
Mars -11,6
April   2,8
Maj   4,2
Juni  11,2
Juli  14,0
Augusti  11,4
September   5,2
Oktober   3,5
November -3,9
December -5,3

1894

Januari -9,3
Februari -7,7
Mars -4,3
April 1,3
Maj 7,2
Juni 17,0
Juli 17,0
Augusti 14,1
September 8,3
Oktober -1,8
November -2,2
December -5,3

1895

Januari -14,9
Februari -16,1
Mars -12,4
April -1,6
Maj 7,0
Juni 13,2
Juli 14,5
Augusti 12,6
September 7,1
Oktober 0,4
November -2,5
December -5,2

1896

Januari -7,4
Februari -6,3
Mars -5,9
April 4,1
Maj 5,1
Juni 12,0
Juli 18,5
Augusti 13,7
September 8,9
Oktober 3,0
November -6,0
December -10,2

1897

Januari -10,0
Februari -12,1
Mars -12,5
April 0,1
Maj 8,3
Juni 12,5
Juli 15,8
Augusti 13,3
September 9,1
Oktober 4,3
November -2,3
December -8,0

1898

Januari -4,9
Februari -13,0
Mars -9,6
April -2,4
Maj 4,8
Juni 12,5
Juli 15,2
Augusti 12,8
September 7,7
Oktober 1,6
November -3,9
December -13,5

1899

Januari -14,3
Februari -17,0
Mars -14,2
April -2,8
Maj 4,1
Juni 10,4
Juli 17,3
Augusti 10,4
September 8,4
Oktober 0,7
November -2,8
December -11,3

1900

Januari -12,3
Februari -18,5
Mars -9,3
April -2,5
Maj 4,0
Juni 11,6
Juli 12,0
Augusti 13,1
September 6,2
Oktober 3,3
November -3,4
December -12,6

1901

Januari -6,5
Februari -17,2
Mars -8,2
April 3,0
Maj 5,7
Juni 13,9
Juli 18,0
Augusti 14,2
September 9,2
Oktober 6,7
November -6,3
December -13,6

1902

Januari -13,7
Februari -12,9
Mars -14,5
April -3.0
Maj 3,6
Juni 10,0
Juli 12,4
Augusti 11,8
September 5,5
Oktober -0,9
November -4,7
December -8,4

1903

Januari -10,4
Februari -7,2
Mars -3,4
April -1,0
Maj [saknas]
Juni 10,5
Juli 12,6
Augusti 11,9
September 6,4
Oktober -3,1
November -5,7
December -5,4

1904

Januari -5,5
Februari -16,2
Mars -10,6
April -0,6
Maj 4,6
Juni 11,2
Juli 12,8
Augusti 11,7
September 7,3
Oktober 2,4
November -8,2
December -14,3

1905

Januari -14,2
Februari -11,4
Mars -6,9
April -4,0
Maj 5,6
Juni 14,3
Juli 14,4
Augusti 12,3
September 5,5
Oktober -3,1
November -5,0
December -6,8

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022