Luleå skärgård – ett örike i Bottenviken  

av Kjell Lundholm

Pris: 280 kr

Ur baksidestexten:

"De som kom först" och de som kom till VM-seglingarna 1988 - så kan vi ange ytterligheterna i denna bok om Luleå skärgård. Däremellan återfinns mycket av befolkningens vardagsmödor på havet, som jordens odare eller helt enkelt som människor. Fiskarens skärgård och bondens skärgård passerar revy, båtbyggare och seglare på världshaven likaså, konstnärer vid havet och kustlandets skildrare innefattas därtill liksom lotsar och fyrvaktare. De som skapade skärgårdens kapell, de som talade dialekt, de som diktade skillingtryck och visor utgör andra exempel på folkkultur från förr.

Detta och mycket annat kan återfinnas vid en landhöjningskust där landskapet ständigt förändras. Skärgården var en gång ett produktionslandskap - idag har den blivit mycket av ett fritidslandskap - kom med på den resan fylld av förändringar.

Huvudförfattare är Kjell Lundholm, tidigare chef för Norrbottens museum. Han har redan i ett tjugofemtal böcker behandlat främst Norrbottens och Nordkalottens historia.

Sidor: 215

Teknik: Inbunden

Utgivare: Nederluleå hembygdsförening 

Repro: GTC Luleå, maj 2010

ISBN: 978-91-976982-2-1

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023