Gatunamn i Luleå

av Georg Palmgren

Pris: 100 kr

"Den första gången man på kartor sätter ut namn på gatorna i Luleå är 1858. Staden var då fullbyggd inom gränserna för 1790 års stadsplan och bebyggelsen hade då spritt sig utanför tullstaketen, främst på den östra sidan..."

... så inleder den tidigare stadsingenjören och ledamoten av byggnadsnämndens namngivningskommitté, Georg Palmgren, sin redogörelse för hur och varför gator, vägar och allmänna platser i Luleå med omnej har de namn som de har idag.

Häftet är sammanställt under en längre tid med varierande stil och uttryck och är inte tänkt som en bok enligt författaren utan en rapport, men intressant och mycket informationsrik sådan.

Rapporten täcker inte bara centrala Luleå utan även ytterområdena, inklusive Råneå.

Häftet är rikt illustrerat med kartor och annat material.

Sidor: 208                                                      

Teknik: Limmat häfte

Utgivare: Luleå kommun

Utgivningsår: 1991

Distribution: Luleå lantmäteridistrikt                  

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023