Luleå kommuns historia

Från istid till 1750

av Kjell Lundholm och Maurits Nyström

Pris: 190 kr 

Baksidestext:
En gång var Luleå kommun ett halvdussin öar som stack upp ur havet innan inlandsisen smält. En annan gång var kommunen ett fångstmännens land, där vi möter dyningarna av böndernas kultur.

Vi når historisk tid när landet "kolonialiserades" vilket innebär att redan befolkade trakter lades under rikssvensk administration. Vi kan därefter se hur en stad grundades 1621 för att flyttas närmare havet 1649. I denna Lulebygd fick befolkningen uppleva både missväxt och krigets tunga börda. Först vid 1750-talets mitt blev det bättre tider med befolkningstillväxt och ett relativt välstånd.

Med dessa korta nedslag antyds ett historiskt skeende. Landet växer fram, befolkas och blir en bygd med sin särart.

Kjell Lundholm, Gammelstad, fil lic i nordisk fornkunskap (arkeologi) , tidigare landsantikvarie och chef för Norrbottens museum. Har utgivit ett tjugotal arbeten om Norrbotten och Nordkalotten.

Maurits Nyström, Upplands-Väsby, född och uppvuxen i Nederluleå. Fil dr i ekonomisk historia och lektor vid Uppsala universitet. Hans forskning har rört främst norrländska förhållanden.

Sidor: 321

Teknik: Inbunden

Utgivare: Luleå kommun och Norrbottens museum

Utgivningsår:  1992

ISBN:91-85336-78-5

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023