Det gamla Luleå

Tidningsartiklar om Luleå

Av Birger Svensson

Pris: 50 kr

Ur förordet:
Den lokala historien är viktig. Den ger oss identitet och hemortskänsla i en snabbt föränderlig tid. Livet blir rikare - och roligare - när hemstadens miljöer får namn och historia.

Birger Svensson, född 1918 i Luleå, har vid sidan om sitt arbete som SJ-tjänsteman under många år intresserat sig för sin hemstads förflutna. Intresset har avsatt ett par hundra tidningsartiklar i lokalpressen. Birger har välvilligt ställt sin digra artikelsamling till kommunens förfogande. Vi har här valt ut ett 80-tal tidningsartiklar som vi tror kan berika både gamla och nya och Luleåbor.

Sidor: 96

Teknik: Limmad rygg, kopior av tidningsartiklar 

Utgivare: Luleå kommun

Repro: Luleå kommuns Repro                                 ;

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023