Bokserien Luleå stad

Sedan mitten av 1930-talet har Luleå kommun genom bland andra Helmer Widlund samlat historiska fotografier - idag omfattar samlingen mer än en miljon bilder och negativ.

För att tillgängliggöra bildsamlingarna för en bredare allmänhet och bidra till spridningen av Luleås egen historia har Stadsarkivet i samarbete med kommunikationsenheten tagit fram en serie historiska böcker rikt illustrerade med bilder.

Här följer en kort presentation av böckerna i serien.

Luleå under 60-talet

Omslagsbild. Segelbåt i förgrunden. Luleås södra hamn i bakgrunden.

Årtiondet blev kulmen av efterkrigstidens goda år. Luleå stad expanderade med nya bostadsområden som Mjölkudden och Kallkällan. Popen och TV:n kom, nya Domus och biografen Spegeln invigdes. Skid-SM gick i Luleå och chartertrafken kom igång från Kallax flygplats. Detta och mycket annat skedde under årtiondet och visas i den rikt illustrade bildboken. 283 sidor. Utgiven 2019. 

Pris: 250 kr

Luleåbornas 50-tal

Omslagsbild. Man sitter på sten och blickar ut över Luleå.

Under 50-talet forsätter den goda tiden efter andra världskriget. Under 50-talet var Norrbottens järnverk, NJA, den stora drivmotorn i Luleå. Befolkningsökningen mer än fördubblades. Bostadsområdet Örnäset byggdes, konsumtionen ökade och levnadsbetingelserna förbättrades. Bergnäsbron, det nya stadshuset och många andra byggnader uppfördes under detta årtionder. 343 sidor. Utgiven 2017. 

Pris: 230 kr

Luleå stad under andra världskriget

Svartvit bild av kvinnor med militärhjälmar.

Luleås spännande historia under krigsåren. Om tyskarnas militärförråd, attentatet mot Norrskensflamman, Lv7 och F21, ransonering och luftskyddsövningar med mera. 237 sidor. Utgiven 2015.

Pris: 230 kr

Luleå stad 1930-talet

Hus, händelser och människor i 1930-talets Luleå. Utgiven 2014.

Pris: 230 kr

Luleå stad 1920-talet

Här har vi fokus på staden under 1920-talet. Utgiven 2011.

Pris 230 kr

Luleå stad 1924 och 2004

Bernhard Perssons stadsbilder från 1924 jämförs med motsvarande vyer år 2004. Utgiven 2009.

Pris 230 kr

Luleå stad 1910-talet

Livet i Luleå under 1910-talet visas i denna bok. Utgiven 2007.

Pris: 230 kr

Luleå stad 1860-1909

Boken visar stadens utveckling under perioden 1860–1909. Utgiven 2005.

Pris: 230 kr

Sidan uppdaterades den 5 juni 2023