Uppdaterad webbplats

Vi har gjort en uppdatering av Stadsarkivets webbsidor.

Genom att bland annat underlätta navigeringen och läsbarheten ska fler kunna ta till sig innehållet. Förändringarna syftar till att förbättra tillgängligheten av sidorna.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022