Gåva fotoalbum

Stadsarkivet har under sommaren fått ta emot ett fint fotoalbum som gåva.

Albumet innehåller omkring hundra år gamla fotografier från Luleå. Bilderna är tagna från omkring tiden för första världskriget och in till början av 1920-talet.

Fotoalbumet tillhörde en ung småskollärarinna, Märta Bergling (1896–1978) och bilderna kan möjligen ha tagits av hennes bror Sven (1894–1982). Foton från hemmiljöer och från utflykter, inte minst i skärgården, ger en bra bild av ungdomarnas fritid men det finns även fotografier av arbetsplatser och händelser i Luleå, till exempel inifrån folkskoleseminariet och när krigsflyktingar från Ryssland år 1914 anländer med ångbåt till Luleå.

På den tiden var det fortfarande rätt ovanligt att privatpersoner hade tillgång till en kamera och kunde ta den typen av bilder. Blev man fotograferad var det ofta fråga om porträttbilder som togs hos en fotograf.

Bilderna digitaliseras nu och kommer med tiden att publiceras i vårt publika bildarkiv Länk till annan webbplats..

Stadsarkivet är alltid intresserat av att ta emot fotografier och bildsamlingar med motiv från Luleå. Det kan ske genom gåva eller genom inlån så att vi kan skanna in bilderna.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022