Larsgrund fyr Luleå skärgård

Fakta om Luleå skärgård

Här kan du läsa om Luleå skärgårds största och mest populära öar. Klicka på öarnas namn nedan.

Brändöskärs fiskeläge i Luleå skärgård. Foto: Helena Holm

Välkommen till Brändöskär - Konst, kapell och naturskönhet

Vid klart väder framträder han som en fjärran vaktare över Brändöskär - Erik Marklunds vita Kristusstaty som majestätiskt blickar ut över havet. Du möter honom när du närmar dig Hällegrundet och når denna ö, där konst och kapell förenas med skog och karg naturskönhet. Marklund har även skapat altartavlan i öns kapell. Än idag har konsten en levande närvaro på Brändöskär genom Ola Taubes ateljé.

Brändöskär ligger som en vacker pärla ute i yttersta havsbandet och sitter via en landtunga ihop med ön Uddskär. Ön är hem för ett traditionellt fiskeläge med sina karakteristiska röda stugor, sjöbodar och ett kapell som har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1774. Utforska även de spännande fornlämningarna i form av bland annat stenlabyrinter.

Historia - En gåva från Drottning Kristina?

Även om det inte finns något skriftligt bevis, är det en välbevarad legend att Drottning Kristina under 1600-talet donerade Brändöskär till brändöborna. Fortfarande har många stugägare sina rötter i just byn Brändön, men Brändöskär och Uddskär är inte längre ett fiskeläger i den gamla bemärkelsen.

Förr i tiden var det dock annorlunda. År 1820 utgjorde Brändöskär/Uddskär det största fiskeläget i Luleå skärgård och bestod av 30-talet båtlag. Fisket var i gamla tider hårt reglerat och den som bröt mot reglerna riskerade böter eller till och med förvisning. Helgfriden var en helig regel och en hamnfogde med sin hamnrätt såg till att lagarna efterlevdes.

En viktig handelsvara

Den fisk som fångades bestod till större del av strömming, en viktig handelsvara som saltades in i trätunnor. Fisken såldes i Luleå stad, öborna seglade även till Haparanda, Brahestad och Uleåborg för att göra affärer.

Förr i tiden var öns fiskestugor öppna för alla. En oskriven regel var att man såg till att det fanns ved, tändstickor, lite salt och en ljusstump när man lämnade stugan. Ägarförhållandena var ofta oklara och det dröjde långt in på 1900-talet innan stugorna började låsas och folket blev mer noga med att fastställa vem som egentligen ägde vad. 

Flora och Fauna - Klippor, hedar och stora skogar

Den yttre delen av Brändöskär består till största delen av klippor, svallad morän, sten och sand. Bergarten Haparanda-monzonit, med grova kristaller i vitt och svart, är typisk för Brändöskär och Uddskär. På de flesta hällar kan du också se hur inlandsisen har slipat berget och lämnat isräfflor efter sig.

Öns utsatta läge påverkar växt- och djurlivet. Landskapet har samma karga egenskaper som återfinns i fjällen. Klippor är täckta av lavar och mossor, medan hedmark präglas av låg växtlighet och träd som format av vindarnas kraft. I skyddade områden kan du ändå upptäcka växter som liljekonvalj och nattviol, samt ovanliga arter som torplås- och nordlåsbräken.

På Uddskär är växtligheten mer artrik och tät. Här finns både myrområden och stora skogspartier som domineras med tall, gran, björk och asp. Uddskärs stränder, speciellt mot öster, har samma karga skönhet som Brändöskär.

Insegling - Så angör du Brändöskär

Du kan angöra fiskeläget från två håll och enklast är det från öst. Styr din kurs mot det vitmålade märket på klippan, men se upp för det synliga revet vid inloppet till viken. Var noga med att ha pricken som markerar grundets sydspets på din styrbords sida, speciellt om båten är djupgående. Runda udden på babordssidan ganska snävt.

Väl inne i viken kan du välja ankringsplats eller lägga till vid den allmänna bryggan som ligger nästan längst in i viken. Bryggan är en 35 meter lång flytbrygga och erbjuder 15 gästplatser (natthamn). Hamnen har ett djup mellan 2,5 till 4 meter. Här är du skyddad för de flesta vindar, men inte när nordosten friskar i. Då kan du flytta båten till Uddskärsdelen av viken, förutsatt att båten inte går djupare än 1 meter. Var noga med att inte lägga till vid sjöbodarna utan att först fråga stugägarna om lov.

Fler angöringsalternativ

Uddskärs nordvik, som ligger mittemot Estersön, har fri inseglig och ren sandbotten. Viken grundar emellertid upp snabbt. Från havssidan är det viktigt att se upp för laxfällorna som är utlagda från östra Uddskärsstranden. Observera även Estersögrynnan som ligger nordost om inloppet.

Du kan också komma in i Estersösundet från Hindersösidan, nordväst. Här krävs noggrann navigation eftersom farleden är smal, grund och rik på stenar. Gå in vid sydpricken, du har nu två tavlor i ens på Uddskär rakt föröver.

Observera! Det är inte bara att köra rakt fram, då det kommer fler enslinjer. När du ser en enstavla på babords sida så har du en ny linje i ungefär 045o mot Saxskäret. När du kommer till den röda pricken har du en ny enslinje i aktern som visar fortsatt färd mot den gröna pricken (styrbords sida).

Efter detta kan du hålla i mitten genom sundet för att komma ut på fjärden. Du åker runt Uddskäret och kommer till sydpricken som visar inloppet till Brändöskär. Passagen kan inte användas av båtar som kräver djupare vatten än 1,5 meter.

Småskärs turbåtsangöring. Foto: Elin Aunes

Sälar, spännande fågelliv och skärgårdens äldsta kapell. Välkommen till Småskär!

Småskär har fått en särskild plats i hjärtat hos både fritidshusägare och turister. Med hela 120 fritidshus är Småskär ön som stoltserar med högsta antalet fritidshus i hela Luleå ytterskärgård. Ändå är ön ett lugnt och välbevarat skärgårdsparadis som består av orörd natur och kultur. Här finns bland annt Luleå skärgårds äldsta kapell med anor från 1720-talet.

År 1652 skänkte Drottning Kristina Småskär, som ursprungligen hette Rammelholmen, till stadens borgare. Det nutida namnet Småskär har sitt ursprung av att ön tidigare bestod av flera mindre skär som numera har förenats genom landhöjningen.

Historia - Skillnad på folk och folk i kapellet

Det ursprungliga fiskeläget i Kyrkviken tros ha funnits ända sedan 1500-talet och var i bruk ända långt in på 1900-talet. Idag har det dock passerat sina glansdagar som ett aktivt samhälle.

En annan vacker plats på Småskär är det gamla kapellet. Bygget bekostades genom en insamling bland luleborna. Framme vid altaret finns herrskapsbänken som endast var till för präster och förnäma stadsbor. Utanför kapellet finns domarringen fortfarande bevarad, en inhägnad av sten där hamnrätten förr i tiden höll råd och beslutade om böter och andra straff för dem som inte följde reglerna.

Under sommaren hålls fortfarande gudstjänster i kapellet. Det sker vanligtvis vid två tillfällen under juli månad.

Flora och fauna - Mångfaldig natur på Småskär och Finnskär

På Småskär och grannön Finnskär upplever du varierad och storslagen natur. Här finns bland annat barrskogsområden, lövskog, gammal naturskog, strandängar, våtmarker, klapperstensfält, rishedar och naturligtvis albård runt stränderna.

Över hela Småskär växer dessutom grannaturskog med altaigran och på strandängarna trivs ormtungan. På Finnskär ser du tallnaturskog och stora bestånd av asp. Här finns även det sydligaste fyndet av finnmyrten i Sverige. Gamla gråsälgar, ekliknade jättetallar och nattvioler tillhör också Finnskärs flora.

Spana in gråhakedoppingar och gråsälar

Småskär och Finnskär omfattar många fina fågelbiotoper, tjärnar, grunda vikar och gammal naturskog. Här hittar du ett 40-tal häckande fågelarter, men eftersom öarna är välbesökta har inga känsliga arter riktigt fått fotfäste. En sällsynt gäst i skärgården, som du dock kan ha turen att stöta på, är gråhakedoppingen.

När det gäller djurliv så är vattnen öster om Småskär Luleå skärgårds mest säkra observationsområde för den som vill se säl. Framförall vid Måns- och Bjässhällan är gråsälar ofta synliga.

Observera att Småskär och Finnskär ingår i ett fågelskyddsområde där jakt på sjöfåglar och änder är förbjudet.

Insegling - Så angör du Småskär        

Vid insegling till Bullerhamnsviken går du mellan ostpricken och västpricken. Du har en röd prick på babords sida och sedan in mot bryggan. Hamnen erbjuder skydd för de flesta vindar.         

Läs mer i vandringsguiden om Småskär som finns att hämta på Luleå turistcenter i Kulturens hus.

Museum, mytomspunnen kvarn och modernt yrkesfiske.
Välkommen till Junkön!  

När Junkön, numera en av skärgårdens största öar, nämndes i skrift för första gången år 1491 hade ön knappt stigit ur havet. Sedan dess har det hänt mycket här. På Junkön finns ett skärgårdsmuseum, ett mindre antal bofasta och ett levande yrkesfiske. Dessutom kan du besöka öns kvarn som har en mytomspunnen historia.

På Junkön får du uppleva en genuin bykärna med intresant skärgårdsmiljö. 1998 invigdes Junköns fiskeläge med ny kaj, nybyggda sjöbodar i gammal stil och här finns även skärgårsdmuséet som berättar om hur livet var förr i tiden skärgården.

Bra att veta

Junkön är väl värd ett besök, men observera att stora delar av ön är ett militärt skjufält med tillträdesförbud.

Historia - En man under en gran döpte Junkön

Enligt en gammal sägen sägs det att Junkön fått sitt namn av en samisk man vid namn Junker. Han ska ha haft sina renar på ön och bott under en gran i den nuvarande byakärnan.

Den kanske mest berömnda sevärdheten på ön är väderkvarnen, är av hattkvarnstyp och troligtvis byggd i slutet av 1700-talet. Av vem är än idag omtvistat.

Vem byggde egentligen kvarnen?

Kvarnen har använts av öbor på närbelägna öar för malning av korn- och rågmjöl. Den är mycket gediget byggd och det finns enligt legenden tre alternativa byggare:

- En sjöman från Gotland eller Öland strandade på Junkön och byggde kvarnen.
- En kvinna från Junkön gifte sig med en man söderifrån med kunskaper om kvarnbygge. Tillsammans byggde de kvarnen.
- En strandad fiskare eller sjöman från Finland byggde kvarnen.

Det sista av dessa tre alternativ anses av öborna vara det mest troliga.

Insegling - Så angör du Junkön

Om du kommer du från norr kan du köra rakt mot inloppet efter att passerat öster om Åldermansgrundet. Kommer du från Västantillfjärden kan du köra ganska nära Junkön då det är fullt vattendjup. Kör tills du har hamninloppet på styrbords sida. Angöring efter markeringar i hamnen.

Hamnen på Junkön är skyddad för alla vindar. Ligger man i den södra sidan av hamnen kan nordlig vind vara något besvärande.

Kluntarnas gästhamn i Storviken Luleå skärgård

Kluntgubben, klassiska labyrinter och skärgårdsdjungel. Välkommen till Kluntarna!

Upplevelserna väntar på dig på Kluntarna. Här finns skärgårdens alla naturtyper och dess växt- och djurliv samlat på en och samma ö. Det är aldrig långt mellan den djupaste urskogen och kala klippor som renspolats av havet. Du kan också söka upp den omtalade Kluntgubben, utkikstornet, gammelhamnen och inte minst bara vara och koppla av i underbar skärgårdsatmosfär.

I Storviken finns dessutom fina stugor att hyra, en bastu med relaxrum och även ett naturinformationsrum. På öns norra sida badar du avskilt vid Kråkskäret som till och med har en egen familjebastu.

Historia - Fornlämningar att vara rädd om

Kluntarna är känt för sina många fornlämningar. Det beror på att ön säsongsvis varit befolkad i flera hundra år och dessutom alltid varit en populär destination vid fiske och säljakt.

På Kluntarna finns bland annat tomtningar, det vill säga spår av gammal bebyggelse, forntida stenlabyrinter, gistgårdsrösen och andra lämningar av mänsklig aktivitet. Intill Victoriaklippan, populärt kallat Kluntgubben eftersom klippan ser ut som en gubbe i profil, finns fem stenlagda labyrinter som troligtvis är från 1300- eller 1400-talet.

I närheten finns även en tomtning som är en av öns äldsta fornlämningar. Troligtvis är detta rester av Kluntarnas allra första fiskeläge med spår av en primitiv bostad som användes vid säljakt. För 1000 år sedan, när den var i bruk, låg den alldeles vid den dåtida stranden.

På Kluntarna finns tjärnen Gammeltjärn som förr var en skyddad havsvik och därför fungerade mycket bra som som hamn. I slutet av 1800-talet hade landhöjningen dock gjort inseglingen omöjlig och därför flyttades fiskeläget till sin nuvarande plats innanför Storbjörnen.

Observera att skärgårdens fornlämningarna inte får flyttas eller på annat sätt påverkas.

Flora och fauna - Upptäck skärgårdsdjungeln!

Kluntarnas geologi omfattar såväl hällmark och klapperstensfält som normalblockig svallad morän och sand. Öns berggrund består huvudsakligen av bergarten Haparanda-monzonit. På Kråkskärets västspets, alldeles vid infarten till Storviken, kan du även upptäcka ett antal rundhällar med tydliga isräfflor.

Kluntarna är ett åskådligt exempel när det gäller hela skärgårdens växtlighet. Granskog, tallhed, hällmarker och klapperstensfält avlöser varandra. I Storviken finns en väl utvecklad albård där växtligheten är mycket frodig med bland annat olika ormbunksarter. Gran och tall bildar tillsammans med andra träd en urskog som bitvis är mycket tät och ogenomtränglig, nästan som en skärgårdsdjungel.

Strandfloran är rik och i det inre av Storviken finns fina bestånd av strandögontröst. Det är en liten blomma som enbart växer på öar och stränder i Bottenviken.

Fåglarna trivs också på Kluntarna

Vissa vadare kan du regelbundet se på Kluntarna, till exempel större strandpipare, roskarl, rödbena och mosnäppa. Ofta hörs smålomens skrik från någon av tjärnarna och några hundra meter in i skogen huserar dessutom ripor och andra skogsfåglar.

Vid Lillbjörnen finns häckande tobisgrisslor och ibland passerar tordmulen ön på jakt efter föda. Storskarv är ofta sedd i vattnen utanför ön.

Insegling - Så angör du Kluntarna

Angöring sker i Storviken med insegling från väster. En väl skyddad hamn för de flesta vindar. Gå rakt in i viken varvid prick nord grund tas på styrbords sida och prick syd grund tas på babords sida.

Om du vill besöka Kråkskärsviken med båt får du ligga på svaj då det inte finns någon brygga att angöra. När du lämnar Storviken svänger du styrbord och rundar Kluntarna. Gå in mellan Sikhällan och Kluntarna. Nu sätter du kurs 127o för att komma in i Kråkskärsviken.

Läs mer i vandringsguiden om Kluntarna som finns att hämta på Luleå turistcenter i Kulturens hus.

Björkögärdsviken, Hindersön. Foto: Elin Aunes

Spännande industrihistoria, skärgårdscharm och trevlig restaurang. Välkommen till Hindersön!

Hindersön är ett populärt utflyktsmål sommar som vinter. Ön har alltid varit en av de mest folkrikaste i Luleå skärgård. Förr i tiden var ön även tillhåll för järnmalmsbrytning, vilket den gamla järnmalmsgruvan skvallrar om.

På Hindersön finns den enda bevarade skolbyggnaden i Norrbottens skärgård. Numera fungerar den som hembygdsgård och här kan du bland annat uppleva en historisk bildutställning. Det finns även möjlighet att hyra boende i husets gamla lärarbostad. Länk till annan webbplats.

Historia - Gammal gruvepok och unikt jordbruk

Hindersön är en av de större öarna i Luleå skärgård och den enda ön norr om Gräsö i Roslagen med jordbruk. Redan på 1500-talet bodde det folk här som försörjde sig på fiske, jordbruk och sälfångst. Störst befolkning hade ön under 1930-talet då det bodde 148 personer här.

Hindersön består egentligen av tre mindre öar som växt samman genom landhöjningen. Den nordligaste delen av Hindersön har behållit sitt gamla namn, Björkön, och den sydligaste delen kallas fortfarande Gräsön. Byns kärna ligger mellan de fyra vikarna Ostisundet, Västisundet, Hannosviken och Norrisundet. Bebyggelsen är utspridd över ett stort område.

År 1842 upptäcktes järnmalm på ön, närmare bestämt på Oxgrundet i Norrisundet, och brytningen pågick i olika perioder. Förutom gruvan finns endast kruthuset kvar idag. Även kalkbrytning förekom, till en början enbart till husbehov, men senare även i industriell skala och då byggdes en kalkugn som står kvar än idag nordost om Hannosviken.

Flora och fauna - Smultron, strandviva och skogsfru

På Hindersön finns gott om skog. Den består till största delen av blåbärsgranskog, men här finns även stora bestånd av tallskog på sandiga ytor. Skärgårdens vanliga vilt- och fågelliv finns på ön och det är även gott om hare samt skogs- och sjöfågel. På ön finns också häckande fiskgjuse.

I Hindersöns varierande flora ryms allt från vanliga växter som smultron, åkerbär och liljekonvalj till mer sällsynta fynd som strandviva, doftticka och skogsfru. 

Insegling - Så angör du Hindersön

Ostisundet

För att angöra gästhamnen i Ostisundet finns prickad led från angöringspunkt. Insegling sker genom en 8 meter bred muddrad ränna med 2,3 meters djup, följ enslinjerna.

Hamndjupet är 2 meter. Väl skyddad från alla vindar. Det finns 10 gästplatser, förtöjning vid flytbrygga. Hamnvärd är Luleå kommun. Torrtoalett finns vid hamnen.

Norrisundet

Här finns en fin naturhamn skyddad för alla vindar. För färden in i sundet finns två alternativ. Observera att inseglingslederna har ett minsta djup på 1,7 meter vid medelvattenstånd. När du går in från norr mellan Lappön och Björkön ska du hålla enslinjen mot Björkön. Följ därefter den prickade leden in mot Norrisundet.

Om du kommer västerifrån kan du antingen gå mellan Kvinören vid Skagsudden eller mellan Knivören och Lappön. Går du mellan Knivören och Skagsudden ser du den prickade leden som inleds av två väderstrecksmärken, norr och väster om grundet. Gå in däremellan så finner du den prickade leden in med Hannosviken på babords sida.

När du passerar norr om grundpricken efter ledpassagen håll cirka 180o mot kruthuset på Oxgrundet. Även här är leden utprickad av öborna och ligger på norra sidan av Oxgrundet. Följ prickningen och när den tar slut är det bara att följa enstavlorna som finns på den södra delen av inloppet. Väl inne i sundet hittar du Luleå kommuns flytbrygga med 10 gästplatser. Hamnen har ett djup på 2 meter.

Björkögärdsviken

När du befinner dig på fjärden mellan Degerön på styrbords sida och Hindersön på babords sida passerar du först prickparet på babords sida (en ostprick samt en västprick som markerar inloppet till Ostisundet). Du fortsätter fram till nästa ostprick samt en sydprick.

Nu går du in mellan dessa prickar, du får nu två tavlor i ens på fastlandet rakt föröver. Hålla denna kurs, passera en röd prick på babords sida. Nu kommer du fram till gästbryggan med 10 gästplaster och turbåtsbryggan. Förtöjning: flytbrygga. Hamndjup: cirka 3 meter.

Klubbviken havbad på Sandön i Luleå skärgård. Foto: Alf-Arne Harjo

Fantastiskt havsbad och sköna möjligheter till skärgårdsaktiviteter. Välkommen till Sandön/Klubbviken!

Sommartid är Sandön med havsbadet Klubbviken ett mycket populärt utflyktsmål dit du kan ta dig både med egen båt och skärgårdstrafiken. Här finns, förutom den fantastiska sandstranden, underbar natur, gästhamn, restaurang, stugor och bastu. Missa inte att ta en promenad till det långgrunda området på sydsidan där du får en naturupplevelse utöver det vanliga.

Sandön är Luleå skärgårds ojämförbart största ö med en yta på inte mindre än 2570 hektar. Ön, som har flest antal bofasta i hela Luleå skärgård, börjar redan inne vid Luleå stad, på Tjuvholmssundets yttersida, och sträcker sig ända bort till Klubbvikens havsbad där innerskärgården tar slut.

Historia - Gammal jordbruksbygd med spår av sjöfart

Sandön är som namnet antyder helt uppbyggd av sand, grus och annat sediment från Luleälven. Ön är förhållandevis platt med fina tallhedar, sanddyner och långgrunda sandstränder.

Sandön har varit bebodd sedan slutet av 1700-talet och ända fram till slutet av 1990-talet bedrevs jordbruk på ön. I ett historisk perspektiv har ön haft stor betydelse för sjöfarten.

Under lång tid, närmare bestämt mellan 1850-talet och 1940-talet, muddrades Tjuvholmssundet mellan Sandön och fastlandet för att möjliggöra frakt med malmbåtar genom sundet. Det fanns planer på att bygga en ny malmhamn vid nuvarande havsbadet Klubbviken, men sedan placerades hamnen i samma område som den gamla, det vill säga i Svartöstaden. Det kan många sommargäster på Klubbviken skatta sig lyckliga över än idag.

Flora och fauna - Vackra klapperstensfält att upptäcka

Inne på ön får du uppleva flera vackra klapperstensfält av varierande storlek. Det största hittar du på Lappmyrberget – ett 1400 meter långt och 300 meter brett fält som döpts till Stenåkerns naturreservat.

Ta det med ro - Låna en roddbåt

Vill du ta dig till Sandön när det bäst passar dig själv? Under sommarsäsongen kan du låna en av Luleå kommuns roddbåtar för att ta dig till Sandön via Tjuvholmssundet.

Nyckel till båtarna hyrs mot en avgift på 50 kr på Luleå turistcenter i Kulturens hus. Då du hyrt nyckel kan du använda roddbåtarna under en sjudagarsperiod. Observera att det alltid ska ligga en roddbåt kvar på varje sida om sundet, det vill säga att du måste ro över första båten, hämta den andra båten, ro tillbaka den första båten och ro över igen. Det är inte tillåtet att använda roddbåtarna i annat syfte än transport över Tjuvholmssundet.

Insegling - Så angör du Sandön/Klubbviken

För att angöra denna anläggning krävs inte någon större navigation. Det är fullt vattendjup fram till hamnanläggningen. Därefter navigation enligt angivelser i hamnen. Här finns en gästhamn med 80-talet platser.

Hamnens djupgående är 4 meter och är väl skyddad för i stort sett alla vindar. Förtöjning sker vid y-bommar. Hamnvärd är Brändö Konferens & Fritidsby AB. Elplatser går att boka och rinnande vatten finns vid huvudbyggnaden.

Läs mer om Klubbviken här. Länk till annan webbplats.

Rödkallen Labyrint i Luleå skärgård

Fin fyr, fascinerande labyrinter och fantastiskt fågelliv. Välkommen till Rödkallen!

I det allra yttersta havsbandet ligger Rödkallen som en sista utpost mot Finland. Ön är en gammal lotsplats och fiskeläge. Här finns vacker, karg natur och flera välbevarade stenlabyrinter. Fyren, som är över 20 meter hög, är numera ett kulturhistoriskt minnesmärke. Även kapellet, byggt av finska och svenska fiskare i början av 1800-talet, är väl värt ett besök.

På Rödkallen, som är cirka 34 hektar stor, finns ett 30-tal olika byggnader som mest används som fritidshus. Ordet "kall" förekommer i flera namn längs Bottenvikskusten och förr i tiden beskrev det hur det såg ut på vintern. En landkall var till exempel en plats där isen tornade eller bröt upp.

Historia - Modiga män skötte fyren

Redan under medeltiden besökte finska fiskare vattnen runt Rödkallen och strax nordost om dagens fiskeläge finns lämningar av ett betydligt äldre fiskeläge. Med tiden upptäckte även borgarna från Luleå att vattnen hade god tillgång på strömming och under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet blev sjöfarten i området allt mer intensiv.

1814 installerades det lotsar på Rödkallen eftersom vattnen in till Luleå var mycket besvärliga att ta sig igenom utan lots. Lotsarna utsågs av fiskarbefolkningen och benämndes som "modiga män", på grund av de farliga sjöfartsförhållandena.

1872 kom Rödkallens fyr av Heidenstam-typ på plats. Den tjänstgjorde ungefär i 100 år och är idag en av de få kvarvarande Heidenstamfyrarna i landet. Fyren byggdes med en modern stålkonstruktion som tillverkades i land och transporterades i delar till uppsättningsplatsen. Fyren är 21,4 meter hög och har 112 trappsteg.

Magin fick inte gå förlorad

På Rödkallen finns flera märkliga stenlabyrinter, varav den största ligger strax intill fyren. Varför de byggdes är än idag oklart, men det kan ha varit så att man "gick labyrint" för att förbättra fiskelyckan eller mildra de hårda vindarna. Men labyrinternas historia fortsätter att förbrylla. Kanske finns det så lite information om dem på grund av att man trodde att magin kunde gå förlorad om man berättade om dem.

Skärgårdskapell med flera olika funkioner

Från och med 1700-talet var en präst ålagd att hålla gudstjänst ute vid fiskeläget och eftersom det låg så avlägset gick det inte att färdas fram och tillbaka på samma dag. Därför byggdes Rödkallens kapell som ligger på en liten höjd och är betydligt högre än de flesta andra skärgårdskapellen. Byggnaden användes, liksom de flesta kapell i skärgården, även som förråd för fiskeutrustning på vintern och dessuom som sjömärke.

Altartavlan i kapellet är märkt med årtalet 1681 och på den ena väggen hänger dessutom en oljemålning målad av Petter Bergström från Luleå år 1837.

Flora och fauna - Naturreservat av riksintresse

Rödkallen ingår i naturreservatet "Rödkallen – Sörespen" som är av riksintresse för kulturminnesvården. Öns hedlandskap är kargt, den låga ön är till största delen täckt av svallad morän och sand. Här och var finns mindre dungar av al och tall.

Stora mängder bottenviksmalört växer på Rödkallen. Fågellivet är rikt med bland annat gäss, labb, roskarl och häckande tobisgrisslor i stenpiren vid den gamla lotshamnen.

Insegling - Så angör du Rödkallen

Angöring sker vid brygga med insegling från väster. Enslinjen leder in till hamnen. Det är viktigt att hålla enslinjen då leden är kantat av bränningar.

Du når Rödkallen med egen båt, båttaxi eller med turbåt under juli månad sommaren 2023.

Lämningar från sågverket på Altappen i Luleå skärgård

Eldfängd historia, gamla industrilämningar och två öar i en. Välkommen till Altappen/Likskär!

Under en ödestiger och stormig sommarmorgon 1908 bröt en kraftig brand ut på Altappen. Branden lämnade hundratals personer hemlösa och innebar även slutet på en blomstrande industriperiod på ön som tidigare kunnat stoltsera med att inneha en av Nordens största ångsågar. När du besöker Altappen idag upplever du många spännande minnen och lämningar från både det gamla sågverket och järnverket.

I Luleå skärgård ligger vackra Altappen där ett av Norrbottens största sågverkssamhällen huserade från och med 1871 och fram till branden 36 år senare. Här fanns även, med start 1879, ett valsverk som var känt för att vara världens nordligaste.

Historia - Mer om den fruktansvärda branden

Det är oklart hur många som bodde på ön när branden bröt ut, men uppgifter gör gällande att det var mellan 500 och 1000 personer. I det lilla samhället fanns förutom bostäder bland annat affär, herrgård med fin park, bageri, affär och skola. Mirakulöst nog ska ingen ha skadats allvarligt när branden bröt ut. Efteråt avfolkades dock ön i rask takt och industrin byggdes aldrig upp igen.

Den väldiga branden ska ha brutit ut då en gnista från bogserbåten Stenborg antände ett virkeslager. På ön kan du än idag se lämningar av bland annat sågverket, ångsmaskinen, gjuteriet och arbetarbostäderna.

Två öar i en

Till en början bestod Altappen av flera små holmar. Idag är det dock en stor ö, som delvis består av barlast från fartygen och spillvirke från sågen. Spink- och splitvedskajerna bjuder fortfarande på fina hamnplatser för besökarna.

Altappen har även, på grund av landhöjningen, växt ihop med grannön Likskär. På Likskär fanns länge en lotsstation och senare en sommarkoloni för synskadade. Idag har Luleå Segelsällskap sin klubbstuga med gästhamn, restaurang och bastu på Likskär.

Insegling - Så angör du Altappen/Likskär

Altappens gästhamn och området runt omkring är tyvärr i mycket dåligt skick. Såväl Altappen som Likskär når du med egen båt, båttaxi eller kanot. 

Antnäs Börstskär i Luleå skärgård. Foto: Iida Larsson

Sällsam natur, sköna sandstränder och storartat skogslandskap. Välkommen till Antnäs/Börstskär!

Antnäs-Börstskär ligger i södra delen av skärgården, som en skärgårdsdröm på gränsen mot det yttersta havsbandet. Ön är väl värt ett besök, inte minst på grund av den omväxlande och intressanta naturen. Här finns allt från vackra sandstränder till maffigt skogslandskap.

Antnäs-Börtskär har dessutom en fin och skyddad gästhamn. Perfekt för dig som är intresserad av stugor, bastu, raststuga och grillplatser. Passa också på att besöka utsikstornet och det gamla fältspatsbrottet.

Historia - Dagbrott och populär plats för bad

Antnäs-Börstskär har i alla tider varit omtalat för sina fina badmöjligheter. Vid Västra viken, som är öns mest besökta område, finns mestadels sandbotten som sommargäster brukar uppskatta.

Den som är intresserad av historia kan besöka det gamla fältspatbrottet. Dagbrottet ligger mellan Stämpeln och Sörskäret och användes för provbrytning mellan 1907 och 1909.

Flora och fauna - En mix av mycket

Vi har redan varit inne på stränderna, men på ön finns även flera olika naturtyper såsom klippområden, tallhed och storskog. Den södra delen av ön är höglänt och skogsbevuxen och har en prägel av ytterskärgård. De norra delarna liknar däremot skärgårdens innersta öar.

På den delen av ön som kallas Sörskäret finns längs västra stranden klippor och hällar ända ner till vattnet. Här är det på många ställen djupt ända in till land.

Insegling - Så angör du Antnäs-Börstskär

Det vanligaste är att angöra i Norrviken, den östra sidan har bra djup ända in till stenhällarna. Kommer du från söder finns det en hemgjord enslinje som fungerar bra och som gör att du vid nordlig gång går fri från 3-metersgrundet "Lasset".

I sundet mellan Antnäs-Börstskär och Germandön finns en fin strand med mossbevuxen sand och gles tallskog. Här är det djupt ända mot land, du kan lägga till med mindre båtar.

Västra viken är populärt och du förtöjer bäst vid hällorna i norra delen av viken.

Tillgänglighetsanpassad ramp ner på stranden vid Klubbvikens havsbad på Sandön

Så många som möjligt ska få uppleva Luleås fina skärgård. Därför arbetar Luleå kommun tillsammans med Bottenviken kommunsamverkan med att öka tillgängligheten till delar av skärgården. Vi har hittills utfört tillgänglighetsåtgärder på Klubbvikens havsbad på Sandön, Hindersön och Junkön.

  • Klubbviken havsbad: En spångning ligger över stranden ner till vattnet. Gången till restaurangen och till en uthyrningsstuga är tillgänglighetsanpassad.
  • Hindersön: Gången från turbåtsangöringen i Björkögärdsviken till Jopikgården är tillgänglighetsanpassad.
  • Junkön: En grillplats är tillgänglighetsanpassad.
  • Turbåten M/S Laponia är tillgänglighetsanpassad.

Utöver ovan nämnda insatser så är framkomligheten till stugan "Måsen" på Kluntarna mer tillgänglig än till övriga skärgårdsstugor. På Kluntarna finns även ett tillgänglighetsanpassat utedass, öppet på förfrågan.

Sidan uppdaterades den 16 april 2024