Virvlande

Konstverket Virvlande utanför Pontushallen, Luleå Energi Arena, tillkom i samband med en större renovering och utbyggnad av sporthallen som är hemmaplan för stadens främsta basketlag, men inne i byggnaden pågår också andra sportarrangemang av skiftande slag. Det är verksamheterna i huset som utgjort utgångspunkt vid konstverkets tillkomst.

Skulpturen består av sju identiska, vridna former i koppar och belysning. Kopparrören slingrar sig om varandra och dess form kan påminna om en pingisboll som skruvar sig genom luftrummet eller en basketspelares strävan i rörelse uppåt. Formen kan också ses som två basketkorgar ovanpå varandra och själva formen är har också formen av en trofé och blir på så vis en symbol för vinst.

Skulptur är en tredimensionell form, men handlar många gånger om rörelse i rummet. Konstnären har ofta hämtat inspiration från naturen och har vanligtvis arbetat med mer abstrakta former.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

2014 Mats Olofgörs

Centrum

Skulptur i koppar

Visa på karta

Om konstnären

Mats Olofgörs

Mats Olofgörs är född (1954) i Dalarna och är idag bosatt och verksam som konstnär i Stockholm. Olofgörs är utbildad vid Konstfack i Stockholm 1979 – 1984. Han har på egen hand och ibland i samarbete med andra (konstnärer/arkitekter/landskapsarkitekter) skapat sin konst. I första hand har han utfört skulpturen, men Olofgörs har också utfört land-art och arbetet en del med ljuskonst.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023