Symbolik

"Symbolik" står mitt i ett av Unescos världsarv: Gammelstads kyrkstad, med dess drygt 400 kyrkstugor placerade runt den medeltida stenkyrkan. Skulpturduon kan ses som en konstnärlig gestaltning av två av Gammelstads kännetecken: Husen med dess fyrkantiga former och älven med vattnet i vågor och mjukt rinnande över stenar.

Men, liksom titeln i sin vidsträckta betydelse låter förstå, behöver ju inte tankarna stanna vid denna tolkning.

Det mjukt svängda och det hårt fyrkantiga kan ses som något av ett universellt motsatspar som kan gestalta mycket av tillvarons motsättningar. Kanske talar det om det naturliga, organiska och växande kontra människans konstruktioner, det vill säga om natur och civilisation. Kanske om hur vi tenderar se på kvinnligt och manligt. Kanske om det som envetet hävdar sin plats kontra det anpassliga.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

Einar Larsson

Gammelstad

Visa på karta

Om konstnären

Einar Larsson

Einar Larsson, född 1931 i Ersnäs utanför Luleå, är en mycket gediget utbildad konstnär; i slutet av 50-talet och första hälften av 60-talet utbildade han sig först på Konstfackskolan i Stockholm och sedan på Konstakademien i samma stad. Redan 1961, under sin utbildningstid vid akademien, hade han sin första separatutställning i Luleå, på Norrbottens museum.

Främst har han verkat som skulptör, men han har också undervisat inom konst. Större delen av sitt yrkesverksamma liv har han bott i Norrbotten och han har utfört offentliga utsmyckningar i flera norrbottniska städer, men även i sydligare belägna städer i Sverige. I Luleå finns av Einar Larsson också verket "Symbolik" i Gammelstad och "Minne över Notvikens lägerplats" i Notviken.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023