Superbrick Andante Moderato

Skulpturprojektet i Luleå är i själva verket ett ele­ment i en stor byggsats. Konstnären Marco Dessardo har gjort ett antal liknande konstverk i många olika länder och om man hade möjlighet att sätta ihop dessa till en helhet skulle de bilda ett hopvikbart pentagonalt byggnadsverk.

I varje land använder han lokala material och kunnande. I Luleå blev materialvalet stål. Verkets fullständiga namn är "Superbrick Andante Moderato, Superbrick Fantastico (delar till Luleås nya bro)".

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

2003 Marco Dessardo

Kronan

Skulptur i stål

Om konstnären

Marco Dessardo

Som skulptör har han byggt obeboeliga hus, bräckliga broar som inte leder någonvart, ostadigt flytande båtar, skeva ramverk och vinda väggar.

Marco Dessardo erhöll Luleå Sommarbiennals stipendium 2003.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023