Det förgyllda verket Kallax Gallax sett rakt framifrån.

Kallax Gallax

När Björn Erling Evensen formulerat sina tankar om offentlig skulptur och varför han utformade sitt verk Kallax Gallax som han gjorde, har han bland annat uttryckt att monumental skulptur i dagens urbana miljö måste vara högljudd för att märkas och att "det förhatliga ordet lagom inte får anas i konstsammanhang".

Och Kallax Gallax är på intet sätt lagom där den, mittemot flygplatsens entré, hög och skarpt blänkande tronar gyllene i tydlig kontrast mot asfaltens svärta och tallarnas mörka grönska. Konstnären, som betraktade sig som sydeuropé, har också velat skapa något som bekämpar Nordens mörker, kyla och snö och därför belyses under mörkertider skulpturens glänsande yta med starka spotlights, liksom den under vintern är uppvärmd för att triumfera över snön, istället för att begravas under den.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

Närbild av den förgyllda toppen av skulpturen
Vy över Kallax Gallax med flygplatsen i bakgrunden

1984 Björn Erling Evensen

Kallax

Förgylld koppar

Visa på karta

Om konstnären

Björn Erling Evensen

Björn Erling Evensen, 1924 - 2021. Efter att ha rest omkring i Europa startade han sin konstnärliga bana 1951 och samma år hade han en utställning i Rom. Runt om i Sverige och på olika platser utomlands, till exempel i New York och Oslo, finns Evensens offentliga skulpturer; ofta stora, i glänsande metall, tar de med pondus sin plats i besittning och kommunicerar kraftfullt med sin omgivning.

Men Evensen arbetade även i mindre format och då rör sig ofta hans verk i ett gränsland
mellan skulptur och måleri i ett undersökande av materialens möjligheter. Under sitt yrkesverksamma liv hade han ett otal utställningar både i Sverige och utomlands, främst i
övriga Europa och USA.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023