En gul bob i relief på muren utanför återvinningsstationen är en del i Huller om buller

Huller om Buller

Lumire, Luleå Miljö- och renhållningsbolag, bytte lokaler och geografisk hemvist och i samband med detta fick konstnären Anja Örn i uppdrag att göra en konstgestaltning på en vägg, ett konstverk som återspeglar verksamheten.

I klargul färg syns profiler av olika möbler, lampor och andra föremål slingra sig huller om buller på en betongmur, just när man kommer in på återvinningsstationen.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

Vy över muren där gula reliefer av föremål är fastsatta i installationen Huller om buller
Närbild av en del av Huller om buller, siluetten en lampa i gul plåt

2021 Anja Örn

Porsödalen

Målad plåt

Om konstnären

Anja Örn

Konstnären Anja Örn (f. 1972) är utbildad vid Sunderby folkhögskola och har sedan den tiden varit verksam som konstnär i Luleå och Norrbotten. Hon har varit en av initiativtagarna och drivkrafterna vid konstnärsdrivna Galleri Syster, en plattform för olika samarbeten och konstutställningar.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023