Háldijorbadas, Skyddsandens cirkel, består av mässingsringar uppsatta runt trädstammar. Här i närbild.

Háldijorbadas, Skyddsandens cirkel

Till Notvikens strand, i området som benämns Pelarsalen med sina majestätiska furor, har Pirak Sikku gjort ett subtilt tillägg till området och platsen. Konstverket består av nio mässingsringar som är fästa tre till fyra meter upp i luften runt nio olika tallar i området.

Platsens förutsättningar har fått styra vilka av träden som fått ringar, de är individuellt anpassade till träden och fästa på ett sådant sätt för att göra minsta möjliga skada på träden. En beprövad metod som ofta används i botaniska parker runt om i världen med en sorts fjädrande skruv, som i detta fall håller ringarna på plats.

Ringarna har samma bredd som ledmarkeringar har längs vandringsleder, då vanligen målade med röd färg runt träd och stolpar för att leda vandraren rätt.

Mässingsringarna kontrasterar med sin blanka metall de skrovliga trädstammarna, men i övrigt finns de bara där som ett vänligt tillägg till platsen. Konstnären har velat ge platsen ett ytterligare skydd, mässningsringen har nämligen en skyddande funktion i den samiska kulturen och bärs ofta i ett band runt midjan i den samiska dräkten. Den har också en funktion som skydd mot faror och starka krafter.

Konstverket blir också ett sätt att markera närvaro, då platsen använts av samer länge. Luleälven passerar konstnärens hemort och samma vatten rinner förbi i närheten av konstinstallationen. Älven är en av de mer exploaterade i Sverige och den som producerar mest kraft i form av elström. Konstnärens intention med verket är att ringarna ska ge skydd till träden gentemot framtida avverkning, men också människorna som bor och färdas i området.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

Háldijorbadas, Skyddsandens cirkel, består av mässingsringar uppsatta runt trädstammar. Här i närbild.
Háldijorbadas, Skyddsandens cirkel, består av mässingsringar uppsatta runt trädstammar. Här en vybild över stigen och träden

2022 Katarina Pirak Sikku

Notviken

Skulpturinstallation i mässing

Om konstnären

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikku (f. 1965) är boende och verksam i Jokkmokk. Hon utbildade sig till en början inom etnologi och andra mer akademiska ämnen, men valde slutligen konstens väg och är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå 2000 – 2005. Hon kombinerar ofta sin akademiska bakgrund i sin bildkonst och har också fått bidrag för och utfört konstnärlig forskning kring de övergrepp som den svenska staten utsatt den samiska befolkningen. Just de övergrepp som Rasbiologiska institutet, vid Uppsala universitet gjorde i den svenska statens namn har varit ett ofta återkommande tema i hennes konst.

Under 2014, när Umeå var Europas kulturhuvudstad, hade hon en utställning på Bildmuseet där med skallmätningar som tema. Utställningen blev mycket uppmärksammad och hon belönades också med DN:s stora kulturpris för densamma. Hon har deltagit i flertalet utställningar, bland annat vid Konsthallen i Luleå i grupputställningen Norrland och vid Luleåbiennalen. Under våren 2023 har hon sin första separatutställning i Norrbotten vid Havremagasinet i Boden.

Sidan uppdaterades den 30 november 2023