Byst av Gustaf II Adolf

Gustaf II Adolf

Gustaf II Adolf står även staty i Göteborg, Borås, Sundsvall och Umeå.
Att just denne konung så ymnigt pryder Sveriges städer beror egentligen mest på hans rikskansler Axel Oxenstierna. Rikskanslern (en befattning som någotsånär motsvarar dagens statsminister) drev nämligen en politik som bland annat syftade till att all handel skulle äga rum i städerna, eftersom staten då kunde ta ut tull när varorna fördes in och ut ur staden. Men för att detta skulle vara praktiskt genomförbart behövdes betydligt fler städer än det lilla antal som då fanns i landet.

Därför är Gustaf II Adolfs regeringsperiod den stora tiden för nygrundning av städer i Sverige och det är även under denna period Luleå blev förklarad som stad. Luleås byst av Gustaf II Adolf invigdes i samband med att staden firade 300-års jubileum.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

Närbild av bysten
Vy över bysten Gustav II Adolf med omgivande stadspark.

1921 Gösta Almgren

Centrum

Byst i brons och granit

Visa på karta

Om konstnären

Konstnärens namn

Gösta Almgren (1888 – 1954), född i Gävleborgs län, följde i början av sitt yrkesliv i faderns
spår och arbetade vid järnvägen. Han tröttnade dock ganska snart, blev elev vid Dramatiska teaterns dekorationsateljé, och bestämde sig senare, när han 1913 — 14 vistades i Paris, för att arbeta som skulptör.

Inom sitt område var Almgren en skicklig realist, främst berömd för sin karakteriseringsförmåga i monument och byster. Han finns bland annat representerad på Nationalmuseum, Gävle museum, Härnösands, Norrköpings och Hudiksvalls museer.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023