Bild av konstverket Bronsskulptur

Bronsskulptur

Det är något fascinerande med en spiral; man kan följa rörelsen runt, runt i dess rotation runt en punkt samtidigt som den expanderar och brer ut sig alltmer.

I universum och naturen återkommer den spiralformade kurvan: Vintergatan är en spiralgalax, ormbunksblad växer i spiraler och snäckor förekommer ofta i spiralform, för att nämna några exempel. Spiraler kan vara både två- och tredimensionella och beskrivas med olika matematiska formler, men i Texmon Ryghs bronsskulptur omgestaltas den spiraliserade rörelsen.

Det tycks som om två spiraler, konkavt böjda åt motsatta håll, sammanfogats till en böljande helhet där en spirals linjer glider över i den andra spiralen.
När ögonen följt skulpturens vindlingar en stund och man kanske gått runt den för att betrakta dess konstruktion, ser man vilken välkänd form som utgör dess grund: en liggande åtta , som den gamla domussymbolen, som vridits ut till en tredimensionell form, till vad som av matematikerna kallas ett möbiusband.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

Vy över Bronsskulptur och kvarteret den står på
Bronsskulptur sedd från andra hållet

1968 Aase Texmon Rygh

Tuna

Skulptur i brons

Visa på karta

Om konstnären

Aase Texmon Rygh

I sitt hemland Norge är Aase Texmon Rygh en etablerad och respekterad konstnär som år 2001 tilldelades Den kungliga norska S:t Olavs orden för sina insatser inom norskt konstliv. Texmon Rygh levde mellan 1925 - 2019 och var utbildad vid Statens Hantverks- och Konstindustriskola i Oslo (1944-1947) och Den Kungliga danska Konstakademien i Köpenhamn (1948-1949) där hon var en av få kvinnliga skulptörer och verkade under och för modernismens genombrott i Norge.

Hon arbetade i en abstrakt, non-figurativ stil och hennes skulpturer, som gärna utförs i brons eller trä, men även i till exempel betong och plast, har ofta har sin utgångspunkt i matematisk-geometriska samband.

Aase Texmon Rygh deltog i mängder av samlingsutställningar och symposier i olika städer i Europa och hade många separatutställningar och utförde ett flertal offentliga utsmyckningar runt om i Norge.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023