Jörgen Gassilewski, vinnare av Erik Lindegrenpriset 2021. Foto: Caroline Andersson Renaud

Erik Lindegrenpriset

Priset delas ut till minne av författaren Erik Lindegren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och är ett av Sveriges största lyrikpriser på 200 000 kronor.  Det delas ut vartannat år till en svensk författare i samband med konst-och litteraturbiennalen Bok & Bild.

Under biennalen delas även ett novellpris och ett konstpris ut till unga skribenter och konstnärer boende i Norrbotten. Här är prissumman på 10 000 kronor per pris och tävlingen vänder sig till unga mellan 16 och 25 år.

Pristagare

1992 Ann Jäderlund Länk till annan webbplats.
1994 Eva Ström Länk till annan webbplats.
1996 Jesper Svenbro Länk till annan webbplats.
1998 Göran Sonnevi Länk till annan webbplats.
2000 Lars Forssell Länk till annan webbplats.
2002 Bruno K. Öijer Länk till annan webbplats.
2004 Katarina Frostenson Länk till annan webbplats.
2007 Folke Isaksson Länk till annan webbplats.
2009 Tomas Tranströmer Länk till annan webbplats.
2011 Birgitta Lillpers Länk till annan webbplats.
2013 Fredrik Nyberg Länk till annan webbplats.
2015 Ida Börjel
Länk till annan webbplats.
2017 Eva Kristina Olsson
2019 Jila Mossaed Länk till annan webbplats.
2021 Jörgen Gassilewski Länk till annan webbplats.

§ 1

Avsikten med priset är att utmärka ett lyrikverk eller ett lyriskt författarskap som av juryn funnits tillhöra det konstnärligt mest intressanta ur de senaste årens svenskspråkiga produktion.

§2

Priset kan inte sökas men är öppet för alla svenska författare. Ingen hänsyn ska tagas till ålder eller ekonomisk standard. Det är den litterära prestationen som belönas.

§3

Priset som inte kan delas är 200 000 kronor.

§4

Priset utses av en jury som består av tre till fem ledande litteraturkännare. Juryns arbete leds av ordföranden i Luleå kommuns kultur-och fritidsnämnd, med stöd av avdelningschefen för kommunens folkbiblioteksverksamhet. Ordföranden och avdelningschef äger ingen rösträtt när pristagaren utses.

§5

Juryns medlemmar beslutas av kultur-och fritidsnämnden i Luleå kommun utifrån förslag från avdelningschefen för kommunens folkbiblioteksverksamhet. Vid valet av jurymedlemmar bör en viss geografisk spridning eftersträvas. Jurymedlemmarna bör bytas ut successivt. Jurymedlem kan sitta vid flera på varandra följande utdelningstillfållen.

§6

Priset delas ut första gången 1992 därefter varannat år. Kultur-och fritidsnämnden beslutar vilken tidpunkt på året som utdelningen ska ske.

§7

Jurymedlemmarna får inte honoreras.

§8

Dessa regler kan ändras genom beslut av kultur-och fritidsnämnden i Luleå kommun.

Från 2019 är Lilla Erik Lindegrenpriset ersatt med Bok&Bilds novell-och konstpris.

Unga mellan 16-25 år som är bosatta i Norrbotten kan delta i tävlingen. Första pris är 10 000 kronor per pris och fem av bidragen från varje kategori, inklusive vinnarna, publiceras även i en antalogi.

Vinnarna tas fram genom en jury.

Fram till 2017 delades litteraturpriset Lilla Erik Lindegrenpriset ut i samband med det stora Erik Lindegrenpriset.

Det gick till ung skribent mellan 16-20 år och utsågs genom en jury.

Pristagare
2007 Parinya Suvanavasin, Luleå
2009 Emma-Sofia Olsson, Kiruna
2011 Rebecka Mattsson, Boden
2013 Lova Olofsson, Piteå
2015 Moa Backe, Pdf, 232.7 kB, öppnas i nytt fönster. Malmberget
2017 Lina Kröger, Luleå

"Du var lim" av Lina Kröger, segrande bidrag 2017 Pdf, 53.5 kB, öppnas i nytt fönster.
"110 Lydia" av Moa Backe, segrande bidrag 2015 Pdf, 151.5 kB, öppnas i nytt fönster.
"För de sysslolösa" av Lova Olofsson, segrande bidrag 2013 Pdf, 309.6 kB, öppnas i nytt fönster.
"Barn av våren" av Rebecka Mattsson, det segrande bidraget 2011 Pdf, 265.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 2 maj 2023