Utegym

På Luleås utegym är alla välkomna att träna styrka, koordination och kondition. Ta en promenad eller löprunda och stanna till och träna lite extra.

Varje station kan användas på olika sätt. Det är bara fantasin som sätter gränser. Här kan du utmana din kropp på olika sätt.

Det finns idag åtta utegym och arbete pågår inom kommunen att anlägga fler.

Våra utegym

Bergnäset

  • Trolltjärns utegym

Centrum

  • Västra strandens utegym vid Hälsans Hus

Kronan

  • Drabantgatans utegym som är placerad intill Drabantgatans lekplats vid Drabantgatan

Mjölkudden

  • Mjölkuddsparkens utegym som ligger i Mjölkuddsparken

Ormberget

  • Ormbergsstadions utegym som ligger placerad intill skidstadion

Porsön

  • Porsöuddens utegym

Östermalm

  • Kanalparkens utegym intill lekplatsen som har namnet Kanalparkens lek- och aktivitetsplats
  • Seminariets seniorutegym som ligger ned mot Skurholmsfjärden

Felanmälan

Sidan uppdaterades den 7 november 2023