Man tränar med stock i skogen

Utegym

På Luleås utegym är alla välkomna att träna styrka, koordination och kondition. Ta en promenad eller löprunda och stanna till och träna lite extra.

Varje station kan användas på olika sätt. Det är bara fantasin som sätter gränser. Här kan du utmana din kropp på olika sätt.

Det finns idag sju utegym och arbete pågår inom kommunen att anlägga fler.

Nytt utegym på besök i stan

Önskemålet om fler utegym har ökat och idag har Luleå kommun sju utomhusanläggningar i gång. Och i mitten av september byggs ett åttonde utegym upp vid Luleå älvstrand nedanför Hälsans hus. Utegymmet ingår i en användarstudie och är på tillfälligt besök i stan.

Studie om användning via mobil

Det tillfälliga utegymmet ska stå på plats i Luleå från 16 september till 15 november och gymmet är fritt att användas för alla. Vill man dessutom delta mer aktivt i studien är det valfritt att bidra med svar i en enkät om personliga träningsvanor och personliga förutsättningar. Enkäten och syftet går att ladda ned med en mobil enhet via en QR-kod som finns på informationstavlor på platsen.

Fler utegym planeras

Det har kommit in många bra och intressanta synpunkter i vår interaktiva karta. Åsikterna utgör nu underlag till arbetet med planen för utegym i Luleå kommun.

Inkomna synpunkter tas med i vår planering

Under våren inkom i den digitala kartan drygt 2600 synpunkter och ntresset är spritt över hela kommunen.De flesta är förslag men några är även synpunkter på olämpliga platser.

Insamlingen är en del i arbetet med planeringen av utegym och synpunkterna kommer utgöra del i ett underlag till förslag på lämpliga placeringar. Där tar man även hänsyn till andra faktorer som tillgången till befintliga gym och socioekonomisk status för området. Planen planeras att gå upp för politiskt antagande senare under hösten. Det kommer även finnas riktlinjer om vad som ska/bör beaktas för att kunna fastställa platser för nya utegym och hur de utformas. Utgångspunkt med denna första upplaga av riktlinjerna är att det ska finnas ett utegym per stadsdel samt en per samlande by.

De inkomna förslagen kommer även att vara grund för vidare diskussioner för framtida placeringar av utegym i respektive stadsdel/samlande by.

Utbyggnadstakt är inte fastställd. Kultur och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tittar på samfinansiering och samordningsvinster i andra pågående projekt för utbyggnaden av utegym.

Det hela kan tyckas vara en utdragen process men det tar lite tid att arbeta fram ett verktyg som ska användas till att långsiktigt planera för utvecklingen av utomhusgym i hela kommunen så att de är placerade och utformade utifrån ett helhetsperspektiv.

Våra utegym

Östermalm

  • Kanalparkens utegym intill lekplatsen som har namnet Kanalparkens lek- och aktivitetsplats
  • Seminariets seniorutegym som ligger ned mot Skurholmsfjärden

Bergnäset

  • Höträskets utegym som ligger vid elljusspåret intill Höträsket

Kronan

  • Drabantgatans utegym som är placerad intill Drabantgatans lekplats vid Drabantgatan

Mjölkudden

  • Mjölkuddsparkens utegym som ligger i Mjölkuddsparken

Ormberget

  • Ormbergsstadions utegym som ligger placerad intill skidstadion
  • Femmans utegym som ligger efter elljusspårets 5 km slinga
Karta över Luleå med utegymen utmärkta

Du kan klicka på kartan och förstora den något

Felanmälan

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023