Is- och bollplaner i Luleå

Idag erbjuder vi 30 kombinerade boll- och isplaner där du kan utöva spontanidrott året runt. Från att under sommaren användas till bland annat fotboll, snöröjs och spolas bollplanerna vintertid för att göra det möjligt att åka skridskor.

I kommunkartan kan du hitta var alla våra is-och bollplaner finns. Klicka på länken eller på bilden för att komma till kartan.

Isplanerna kommer inte att plogas under hösten 2023 utan vi påbörjar plogningen i början på 2024.

Is-uppdateringar i mobilen

Nu kan du se om isrinken plogad när du står med skrillorna i handen hemma i hallen och kan få statusuppdateringar på flera av kommunens isar direkt i mobilen genom en gratis prenumerationstjänst.

Du kan exempelvis prenumerera på isrinken i Bensbyn och få ett mejl så fort isen plogas, spolas eller på annat sätt uppdateras.

För att prenumerera på en isrink eller isplan går man in i kommunens bokningssystem, söker reda på den eller de anläggningar man vill få uppdateringar om och fyller i sin mejladress.

Is-och bollplaner till för alla

Till skillnad från hockeyrinkarna är de inte bokningsbara och är alltså alltid tillgängliga så att du oavsett föreningstillhörighet alltid har möjlighet till aktivitet.

När isbanorna är färdigspolade tänds belysningen och målburar sätts ut. Isbanorna har i regel inte sarger och underhålls inte med samma frekvens som stadens hockeyrinkar.

Skottning och spolning av isbanor sker inte under pågående snöfall och endast på ordinarie arbetstid.

Då det är samma maskiner som skottar isbanor, gator och promenadstråk kan det ibland dröja cirka två dagar innan skottning sker.

Sidan uppdaterades den 31 maj 2024