Steel Park

Steel Park i Luleå är Sveriges nordligaste betongpark för skateboard, bmx-cykel, kickbike. Parken passar både nybörjare som avancerade och proffesionella åkare. Steel Park håller öppet dygnet runt under sommarhalvåret.

Om Steel park

Här finns bland annat: Ditch med curb, manual pads, lyonbanks, granit curbs, rails, wallride, bump, fullpipe, coping, eurogap, hips, trapp, handrail, allt delvis uppdelat på en bowlsektion och en streetsektion. Namnet Steel Park kommer av det industriella ståltema som präglar parken.

Designen återspeglar omgivningen och områdets historia med stålverket i bakgrunden. SSAB har bidragit med diverse järn- och stålkonstruktioner, allt från h-balkar som belysningsstolpar till en gigantisk skänk (stor "hink" som används för att transportera flytande stål).

Hela Steel Park är ca 1300 m² stor och här finns massor av olika obsticles för både nybörjare och mer avancerade åkare.

För att skapa en säker åkning fördelas åkytorna enligt följande:

Klockan 08.00 - 15.00:

Klockan 15.00 - 22.00:

  • All åkning sker på egen risk – använd hjälm och skydd.
  • BMX-cyklar skall ha plastpedaler och plastpegs.
  • Elsparkcyklar är inte tillåtna i steelpark.
  • Visa respekt för varandra och ta hänsyn till oerfarna åkare.
  • Håll säkerhetsavstånd till andra åkare.
  • Lämna företräde till åkare som ligger före.
  • Graffitti och klotter är förbjudet och anmäls som skadegörelse.
  • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan.
  • För allas trivsel, hjälp till att hålla Steel park ren och fin.
  • Steel park är ett alkohol- och drogfritt område.

Steel park finns på Klyvargatan 3

Sidan uppdaterades den 6 september 2023