Snöskoter

Här hittar du information regler och bestämmelser för skoterkörning i Luleå kommun.

Körning med snöskoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark om det inte finns risk för skador på mark och vegetation. Körning ska alltid ske med stor hänsyn till växt- och djurliv. Mer information om regler och lagar för snöskotertrafik hittar du hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats. 

Motordrivna fordon får inte föras på snötäckt mark i tätorter och följande områden:

 • Luleå tätort
 • Gammelstad
 • Sunderbyn
 • Måttsund
 • Råneå
 • Luleå skärgård. På alla öar råder totalförbud, undantag är markerade leder på Hindersön samt på Småskär.
 • Isbanan, området mellan banan och fastlandet samt gråsjälören, kör du parallellt med banan gäller en maxhastighet på 20 km/h.

Se karta över förbudsområdet Länk till annan webbplats. för Luleå tätort samt området kring isbanan, rödstreckat område innebär skoterförbud. 

 • Markerade skoterleder
 • Körning för jord- och skogsbruket samt rennäringens behov
 • Körning för skötsel av skidspår och skidanläggningar
 • Fritidshusägare för körning närmaste väg mellan sjöis/skoterled/närmast plogade väg fram till fritidshuset.
 • Vid uttransport av fälld älg med lättare älgdragare

Det finns flera skoterföreningar i Luleå kommun. Kontaktuppgifter och webbadresser till föreningarna hittar du i vårt föreningsregister Länk till annan webbplats.

Läs mer på Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 22 december 2023