Kvinna ser ut över spegelblankt vatten i solnedgång.

Passa på att ta några djupa andetag i vackra Hertsöträsk, en av kommunens tysta naturområden.

Tysta naturområden

Piteå kommun har tillsammans med Luleå kommun deltagit i ett projekt som gått ut på att lokalisera och beskriva besöksvärda naturområden där tystnaden är en kvalitet. Projektet hade ett särskilt fokus på tätortsnära naturområden och skyddade naturområden.

Med tysta områden menas främst naturområden med lågt bakgrundsljud av samhällsbuller. Vissa tysta områden kan ha såna kvaliteter bara under delar av året, veckan eller dagen.

Projektet pågick under 2023 och finansierades av statliga LONA-bidrag, Luleå och Piteå kommuner, Svenska Naturskyddsföreningen samt genom egeninsatser i form av arbetstid och samarbete med ideella föreningar såsom Svenska naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Projektet syftade till att:

  • Informera om värdet av tysta naturområden och inspirera kommuninvånare att använda naturen under de förutsättningarna.
  • Inventera och beskriva besöksvärda naturområden mäta och bedöma nivån av samhällsbuller i dessa och informera allmänheten om var i kommunen man kan hitta dessa.
  • Resultatet ska kunna användas som underlag vid översiktlig planering av mark- och vattenanvändningen och avvägningar gentemot utpekade tysta naturområden.

Projektets resultat

Nedan kan du ta del av de filmer och texter som utgör projektets resultat. Du hittar också länkar till kartor för varje tyst område. Förhoppningsvis kan de locka dig till att själv ta en lugn stund i naturen.

Ett par mil från Luleå centrum ligger Bälingebergets naturreservatet med milsvid utsikt över älvdalen. Här finns markerade vandringsleder som går genom urskog och över stora klapperstensfält, samt eldstäder och vindskydd. Det är lätt att förstå varför platsen är ett av Luleås populäraste utflyktsmål. Bälingeberget är ett av få naturreservat som faktiskt har snöskoterförbud. Med sitt avstånd från större trafikerade vägar är detta därför en väldigt tyst plats. Flygplan som startar och landar på flygplatsen hörs förstås hit, men besöker du platsen på en helg eller på vardagskvällarna så slipper du störas av de mest högljudda flygfarkosterna från Försvarsmakten.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte platsen den 15 april, emperaturen var +3 grader det var klart väder och 1 m/s.

11.00 Observationerna startar

12.58 En snöskoter hörs på sjön söder om berget, några kilometer bort

14.00 Observationerna avslutas

Tack vare att området har förbud mot snöskotrar är Bälingeberget är en plats där det kan vara riktigt tyst, under årets alla årstider.

För dig som har kajak eller någon annan vattenfarkost som du lätt kan ta med dig, är den nedre delen av Bjurån ett lämpligt utflyktsmål om du vill glida omkring på en vacker insjö utan att alls bli påmind om civilisationen. Åtminstone om du åker hit utanför skotersäsongen. Det finns några fina öar du kan gå iland på, och genom sitt avstånd från samhällen och större vägar är platsen att betrakta som mycket tyst. Terrängen runt sjön är bitvis ganska svårgenomtränglig, men det finns
också någon torr sydsluttning som kan passa som rastplats.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Bjurån den 7 oktober. Temperaturen var + 4 grader och det blåste ca 7 sekundmeter och var soligt.

12.22 observationerna startar

12.36 hörs ett propellerflygplan

14.00 hörs en avlägsen bil

14.20 observationerna avslutas

Under barkmarksäsongen är vårt utvalda område vid Bjurån att betrakta som ett område med få bullerstörningar, med sitt avstånd från större vägar och samhällen. Vintertid är snöskotrar mycket vanliga på sjön.

En enastående naturupplevelse för dig som bor i eller besöker kustkommunerna i Norrbotten är att vintertid åka ut på havsfjärdarna. Här bjuds det på ett landskap med flera mil fri sikt, inte helt olikt den känslan man kan få i fjällvärlden. Det är knappt någon befolkning på öarna så du har goda möjligheter att få vara här en bra stund utan att bli påmind om civilisationen. Snöskotrar är dock vanligt förekommande och tillåtna på alla vattenytor i skärgården, men förekomsten varierar beroende på var och när du väljer att ta din skidtur. Åker du ett par mil
norr om Luleå är risken mindre att du blir störd av snöskotrar och flygplan och antalet skoteråkare är också betydligt mindre på vardagarna jämfört med helgerna. Vi har valt ut ett område utanför Sundom som är ett av de tystare i Luleå skärgård. Här finns några fina öar där du kan sätta dig ner på läsidan och njuta av vårsolen.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Gussöfjärden den 25 mars vid 10.30 på förmiddagen. Temperaturen var -8 grader och vinden ett par sekundmeter nordligt. Det var solsken.

10.30 Observationerna startar
Under de fyra och en halv timme som observationen pågick hördes snöskotrar vid ungefär 7 tillfällen, varav två åkte fram till ön Borgen. Det hördes och syntes även tre mindre flygplan som flög på låg höjd.

15.00 Observationerna avslutas

Kombinationen vackert väder och helg lockar ut många skoterförare. Under de 85 minuter som skidturen ut till ön Borgen tog syntes minst 14 snöskotrar på havsisen. Dock befann sig endast tre av dem så nära att de kunde höras. Det finns en markerad skoterled ungefär 2 kilometer ut från fastlandet som går igenom det markerade området, dock färdades ingen skoter på denna under observationen. Havsytan utanför Sundom är betydligt tystare än de som är utanför till exempel Lövskär i Luleå skärgård. Den längsta tid utan störningar av samhällsbuller som förekom under observationen var ca 40 minuter, vilket ska jämföras med 7 minuter som är en typisk siffra på skärgårdsisarna närmare Luleå. De snöskotrar som färdas i den här delen av skärgården åker vanligtvis närmare land i nord-sydlig riktning.

Gültzauudden innehåller en park, ett skogsområde och en fin sandstrand bara några minuters promenad från Storgatan i Luleå. Står du mitt i området är det ofta riktigt tyst. Vindstilla dagar kan trafiken från staden höras, och förstås även tydligt de flygplan som startar och landar på flygplatsen. Det förbud mot snöskotrar som gäller på isarna utanför området efterlevs heller inte alltid. Platsen är ändå något av en oas för Luleborna, som man snabbt kan nå för att få naturkänsla och varva ner en stund under sin lunchpaus.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Gültzauudden den 13 juni, det blåste 4 meter per sekund och var halvklart, cirka 14 grader.

11.20 observationerna startar
En ganska blåsig dag, så inga störningar av samhällsbuller denna dag.

12.20 observationerna slutar
Vindstilla dagar hörs trafiken från centrala staden hit som ett svagt brus i bakgrunden.

Ett naturreservat dit du kan ta lokalbussen, vad sägs om det? Hertsöträsk ligger bara några kilometer ifrån Luleå centrum, men ger dig ändå känslan av att komma ut i en typisk svensk natur med blandskog och fiskrika sjöar. Bekvämligheter i form av spångar, eldstäder och stugor att krypa in i om det regnar finns också här. Ljudbilden påverkas av stålverket som hörs som ett svagt brus i bakgrunden de flesta dagarna. Det finns ändå gott om fina naturljud man kan lyssna på här, inte minst de talrika grodorna som dyker upp i början på sommaren.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Hertsöträsk den 19 maj samt den 12 juni. 12 juni mitt på dagen och var där ca två timmar från kl 12. Temperaturen var 15 grader, det var soligt och blåste ungefär fyra sekundmeter.

12.45 observationerna startar

13.01 samt 13.10 flygplan från försvarsmakten

13.40 utryckningsfordon från Hertsövägen samt en helikopter

14.40 observationerna slutar

Ljudet från stålverket hörs konstant i bakgrunden som ett svagt brus i större delen av området, de dagar som det inte blåser mycket. Områden är därför inte ett dit man kan åka och helt slippa ifrån samhällsbuller. Vintertid förekommer skotertrafik i området.

Med sina 12 000 öar finns det goda möjligheter att i Norrbottens skärgård hitta en alldeles egen ö, där du kan få vara ensam flera veckor i sträck om du vill. Naturreservatet Kluntarna bjuder på en rik och varierad natur där du kan ta del av flera av de naturtyper som är karaktäristiska för den här delen av landet, men även kulturminnesmärken i form av labyrinter och fiskeläge från 1700-talet. Här kan du sitta ner framför en 150 graders obruten havshorisont mot Finland, och går du en bit ifrån bryggan där turbåtarna angör, är chanserna också goda att du inte hör en enda motorbåt på hela dagen.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Kluntarna den 9 juli klockan 15.30 på eftermiddagen, och började vid den sandstrand som hittas i närheten av fiskeläget. Temperaturen var 20 grader, det var soligt och blåste ca 2 sekundmeter.

15.30 Observationerna startar

16.20 En fiskebåt ses gå in mot hamnen i fiskeläget, men hörs ej

17.15 en båt hörs svagt ute på fjärden

18.30 observationerna avslutas

Observationen pågick i tre timmar och utfördes i större delen av det på kartan markerade området. Denna tid på året är det som mest trafik i skärgården, trots detta hörde vi alltså bara en båt på flera timmar, och inga andra ljud från motorfordon eller flygplan. I de östra och norra delarna av området rör sig betydligt färre människor än i närheten av fiskeläget, ifall man vill vara för sig själv en stund.

Bara 45 min bilresa från Luleå centrum ligger Pålträsket, som med sina blånande berg vid horisonten påminner om den natur man annars får åka en bra bit inåt landet för se. Pålberget är lättbestiget och har hänförande utsikt över jordbrukslandskapet i Råneå älvdal, ja en klar dag ser du långt ut i skärgården. Besöker du platsen under barmarkssäsongen med syftet att varva ner i vacker natur, är här väldigt få störningsmoment. Vintertid är snöskotrar vanligt förekommande i hela området, men här liksom på de flesta andra ställen, kan man minimera den störningen genom att besöka platsen på en vardag istället för på helgen.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Pålträsket nere vid sjön den 14 juni det var ca 18 grader varmt och blåste ett par sekundmeter.

10.32 observationerna startar

11.02 flygplan på hög höjd

12.03 bilar på grusvägen i låg hastighet, ett par stycken.

12.35 observationerna avslutas

Under barkmarksäsongen är Pålträsket att betrakta som ett område med få bullerstörningar. Vintertid är snöskotrar mycket vanliga på sjön och även uppe på berget.

Naturreservatet Sakritjärnberget är ett skogsområde av varierande karaktär, men som domineras av klassisk svensk barrskog. Trots att platsen ligger på ett rimligt avstånd från Luleå är den inte särskilt välbesökt. Under den tid som vi var där hördes bara ett ljud som ej skapats av naturen, en bil som drog på några kilometer bort. Du har alltså chansen, att här inte bara slippa ifrån civilisationens tröttande ljud för en stund, utan även få ha de 250-åriga tallarna, mosstuvorna och den blanka tjärnen nere vid parkeringen helt för dig själv.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Sakritjärnberget den 11 juni. Temperaturen var 26 grader, det blåste cirka tre sekundmeter och var halvklart.

15.20 observationerna startar

16.00 bil i fjärran

17.23 observationerna avslutas

Under de två timmar som vi besökte området hördes endast ett fjärran ljud från något som kan ha varit en bil under ett tillfälle. Genom sitt avstånd från större samhällen och vattendrag kan man även förvänta sig att det inte är särskilt många snöskotrar här vintertid.

Sandön, den största ön i Norrbottens skärgård, är väl mest känd för sitt populära havsbad. Vad många som besöker ön missar är att promenera över till andra sidan, till Sandöklubben. Den här delen av ön bjuder på sandhedar, tallskog, och en lång sandstrand med obruten havshorisont.
Ljudbilden här varierar mycket beroende på väderleksförhållanden och veckodag. Vardagar är risken stor att Försvarsmaktens flygplan tydligt hörs hit, och beroende på vindriktning så kommer även ljudet från den civila flygtrafiken att nå hit. Det kan dock vara värt att vänta på rätt tillfälle för att få promenera längs en flera kilometer lång sandstrand, utan att alls störas av motorljud.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Sandön vid flera tillfällen; den 25 och 26 juni samt den 11 juli.

25 JUNI

Denna dag startade observationerna på eftermiddagen och pågick drygt två timmar vid Sandöklubben. Många båtar var ute i farleden någon kilometer från observationsplatsen. Det var drygt 20 grader, vindstilla och soligt. Ljudet från båtarna färdades bra i de väderleksförhållanden som rådde, och det var egentligen aldrig helt tyst under tiden som observationen pågick.

26 JUNI

Temperaturen var drygt 20 grader, det var vindstilla och soligt. Detta var midsommardagen, midsommarhelgen är vanligtvis mycket båtar ute och kör.

08.20 Observationerna startar

08.40 båt hördes

09.32 några båtar passerar ute farleden, ett flygplan landar på Luleå flygplats

10.08 två båtar passerar

10.26 samt 11.15 flygplan landar.

Betydligt tystare denna dag alltså då vinden hade en annan riktning.

11 JULI

+22 grader, sju sekundmeter, soligt.

10.55 Observationen startar

10.55, 12.25, 13.25 samt 13.37 Flygplan hörs

11.35 , 12.00, 12.15, 12.50, 13.13, samt 13.18 Båtar hörs

13.55 observationen avslutas

Det finns alltså flera faktorer som påverkar ljudbilden på Sandöklubben; de meteorologiska, flygtrafiken samt förekomsten av framförallt fritidsbåtar. Vintertid färdas mycket snöskotrar på havsfjärden utanför områden, men även vid stranden.

Vitån är en skogsälv som rinner genom de perifera delarna av Luleå kommun, vilket gör att möjligheterna att hitta rofylldhet här är goda. Det finns en markerad vandringsled efter älven som startar vid den gamla masugnsruinen, och gott om fina platser där man kan stanna till på vägen. Har du tur får du även se en bäver. Området rekommenderas främst som ett man kan nyttja under barmarkssäsongen, vintertid färdas mycket snöskotrar här.

Undersökning av områdets ljudkvaliteter

Vi besökte Vitån den 5 vid 13-tiden på eftermiddagen. Dagen var solig, fem plusgrader och ett par sekundmeters vind.

13.00 observationerna startar

13.27 en bil hörs från vägen och ett flygplan passerar på 12 000 meters höjd

15.00 observationerna avslutas

Vitån är en plats där man under barmarkssäsongen kan vara rätt så säker på att få koppla av i en ostörd natur ett tag. Vintertid passerar förstås mycket skotrar längs älven.

Sidan uppdaterades den 27 mars 2024