Stipendier

Luleå kommun utlyser varje år kultur- och fritidsstipendium för att uppmuntra och stödja prestationer inom kultur och fritid samt ett ateljéstipendium för avgångselever vid konsthögskolorna i Norden.

Luleå kommuns kultur- och fritidsstipendier

Utdelas till den eller de som gjort betydande insatser inom kultur- eller fritidslivet i Luleå kommun och kan gå till den eller de som är bosatta eller verksamma inom kommunen eller kommer härifrån. Läs mer om respektive stipendium nedan.

Din ansökan med motivering skickar du till kulturochfritid@lulea.se .
Skriv "Kultur-och fritidsstipendium" i ämnesraden.

Du kan även skicka med fysisk post till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Luleå kommun
971 79 Luleå

Märk kuvertet ”Kultur- och fritidsstipendium”.

Annonsering av kultur- och fritidsstipendium sker i september månad, med en och en halv månads ansökningstid, med sista dag 20 oktober. Beslut om stipendieinnehavare tas i november och utdelning av stipendium sker under december månad.

Utdelas till den eller de som gjort betydande insatser inom kultur i Luleå kommun och kan tilldelas den eller de som är bosatta eller verksamma inom kommunen eller kommer härifrån. Stipendium kan sökas av alla konstnärskategorier: bild- och formskapare, författare, scenkonstnärer, tonsättare, utövande tonkonstnärer etc. Även andra personer som utfört eller utför goda kulturgärningar under det senaste året kan komma i fråga som stipendiater. Stipendium kan sökas av enskild person eller grupp.

Riktlinjer och kriterier:

 • Luleå kommuns kultur- och fritidsnämnd avser att stödja och uppmuntra insatser av konstnärlig eller annan art inom kulturlivet och insatser från idrott/fritid och kan tilldelas sökande som är bosatt och verksam inom eller kommer från kommunen.
 • Kultur- och fritidsnämnden beslutar beloppet kring stipendierna och delar även ut dem.
 • Kulturstipendium kan sökas av alla konstnärskategorier: bild- och formskapare, författare, scenkonstnärer, tonsättare, utövande tonkonstnärer etc. Även andra personer som utfört eller utför goda kulturgärningar kan komma i fråga som stipendiater.
 • Kultur- och fritidsstipendium kan sökas av enskild person eller grupp och tilldelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • Stipendiet kan utdelas endast en gång till en och samma mottagare, inom en och samma verksamhet och uppdrag.
 • Stipendierna är inte bundna med särskilda åtaganden utan får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande.
 • Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att själva föreslå stipendiaten.

Utdelas till den eller de som gjort betydande insatser inom fritidslivet i Luleå kommun och kan tilldelas den eller de som är bosatta eller verksamma inom kommunen eller kommer härifrån. Stipendium kan sökas av alla idrott och fritidskategorier: utövare, ledare etc. där personer som utfört goda idrottsliga prestationer under det senaste året eller har ett värdefullt ideellt ungdomsledarskap och föreningsengagemang. Stipendium kan sökas av enskild person eller grupp.

Riktlinjer och kriterier:

 • Luleå kommuns kultur- och fritidsnämnd avser att stödja och uppmuntra insatser av konstnärlig eller annan art inom kulturlivet och insatser från idrott/fritid och kan tilldelas sökande som är bosatt och verksam inom eller kommer från kommunen.
 • Kultur- och fritidsnämnden beslutar beloppet kring stipendierna och delar även ut dem.
 • Fritidsstipendium kan sökas av alla idrott och fritidsutövare, ledare etc. där personer som utfört goda idrottsliga prestationer eller har ett värdefullt ideellt ungdomsledarskap och föreningsengagemang.
 • Kultur- och fritidsstipendium kan sökas av enskild person eller grupp och tilldelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • Stipendiet kan utdelas endast en gång till en och samma mottagare, inom en och samma verksamhet och uppdrag.
 • Stipendierna är inte bundna med särskilda åtaganden utan får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande.
 • Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att själva föreslå stipendiaten.

Luleå kommuns ateljéstipendium

Luleå kommuns ateljéstipendiat får hyresfritt använda en ateljé i Luleå under ett år. Dessutom förbinder sig Luleå kommun att köpa in ett verk som skapats under stipendietiden för 15 000 kr. Stipendiaten erbjuds även en utställning i Konsthallen, Kulturens hus.

Behöriga att söka är avgångselever från svenska eller nordiska konsthögskolor eller Sunderby konstlinje. Ange ”Stipendieansökan” i ämnesraden eller på ert kuvert. För ansökan via mejl – högst 5MB.

Sista ansökningadag:
Är 21 april 2024 för stipendieperioden 2024-09-01 till 2025-08-31.

Ansökan består av några beskrivande rader av ditt konstnärskap, 5 -10 bilder, samt en CV med adress och kontaktuppgifter. Eventuellt kompletterande uppgifter inhämtas om så erfordras. Motivera varför du söker dig till Luleå och Norrbotten och beskriv hur du tänker dig nyttja tiden och möjligheterna.

Ansökningen och frågor kan ställas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Luleå kommun
Hans Sundvall
Konsthallen i Luleå
971 79 LULEÅ

Tel:
0920-45 40 79
konsthallen@lulea.se

Välkommen med din ansökan!

Stipendiet består av att hyresfritt disponera en ateljé under ett år (1/9 – 31/8). Dessutom förbinder sig Luleå kommun att köpa in ett verk av stipendiaten, skapat under stipendietiden, för 15 000 kr. Stipendiaten skall ha möjlighet att erhålla denna summa i förskott om så önskas. Stipendiaten erbjuds även en utställning i Konsthallen – i Kulturens hus efter stipendietiden. En stipendiekommitté bland annat bestående av Luleå kommuns konstnärlige ledare utser stipendiaten.

Ateljén ligger i samma hus som Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) på Kronanområdet i Luleå, www.kkvlulea.se Länk till annan webbplats.. Våningsplanet ovanför verkstäderna innehåller ett antal konstnärsateljéer varav stipendieateljén är en.

The scholarship contains a free studio in Luleå in one year in between the first of September until the last of august the forthcoming year. The municipality is also bound to buy a work of art from the holder of the scholarship to a value of 15000 SEK – produced during the time of the scholarship. The artist is also offered the possibility of having an exhibition in the art hall in Kulturens hus (the House of Culture) after the time for the scholarship. The scholarship jury is composed of the artistic director of Konsthallen (the Art Hall) and two local artists.

The studio is in the same building as Konstnärernas kollektivverkstad, KKV (the artists collective studios, www.kkvlulea.se Länk till annan webbplats.) in the Kronan-area in Luleå. The floor above the collective studios contains separate artist studios among which the scholarship studio is one.

To be qualified to apply you are an artist which is about to get your exam this spring from an Art-University in Sweden or any of the Nordic countries – or from the Art Folk High School of Sunderbyn, Luleå.

The period which is now open for applicants is in between 2023-09-01 – 2024-08-31 and we must have your application April 16 2023 at the latest by e-mail or traditional post. Mark your application with “Stipendieansökan” or “Application for Scholarship”. If you apply by e-mail – your file should be at the most 5 MB.

Your application must contain a few describing sentences about your artistic practice, 5 – 10 images of representative works of art, CV with address, e-mail and telephone. If we need any other information – we will contact you. Please say something about why you would like to come to Luleå and work and how you would dispose time and opportunities.

Send your application (and if you have any questions) to:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Luleå kommun
Hans Sundvall
Konsthallen i Luleå
SE-971 79 LULEÅ
Sweden

Phone: +46 920-45 40 79
konsthallen@lulea.se

Welcome with your application!

Sidan uppdaterades den 30 maj 2024