Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 i Luleå

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Luleå kommun är med i projektet Glokala Sverige Länk till annan webbplats. som en av 146 av landets 310 kommuner och regioner. Syftet är att se till att kommunens tjänstemän och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner. Projektet finansieras av Sida. Glokala Sverige har ett nyhetsbrev Länk till annan webbplats. om arbetet med projektet.

Världens agenda - vår agenda!

FN-förbundet har tagit fram ett kunskaps- och metodstöd Länk till annan webbplats. för att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, lokalt som globalt, integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning och ledning och utveckla samverkan med medborgare och olika samhällsaktörer.

Snabbkurs i Agenda 2030

Med snabbkursen Länk till annan webbplats. kan du vässa dina kunskaper genom introduktion och spel som lär dig mer om Agenda 2030.

Luleå har nio mål

Som en del av Luleås arbete har nio övergripande mål tagits fram och kopplingen mellan våra mål och de globala målen har gjorts tydlig. Beslutet togs av kommunfullmäktige i april 2019. Varje år kommer vi att följa utvecklingen i förhållande till de nio målen. Då vet vi också om Luleå är på väg att uppfylla sin del av de globala målen.

Uppföljning av Agenda 2030

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en första öppen jämförelse av Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Kommunerna delas in i tre grupper: de 25 % med bäst värde, de 25 % med sämst värde och de 50 % som befinner sig i mitten.

För två av målen (jämställdhet och hållbar industri, avseende tillgång till bredband) ligger Luleå i gruppen med bäst resultat. För två av målen (hållbar energi för alla och bekämpa klimatförändringarna) ligger Luleå i gruppen med sämst resultat, vilket beror på att stålindustrin räknas in, både vad gäller utsläpp och energiproduktion.

För övriga hållbarhetsmål ligger Luleå kommun bland de mittersta femtio procenten. Öppna jämförelser visar inte om hållbarhetsmålen kommer att uppnås eller ej.

Luleå har valt att arbeta med de globala målen via nio egna övergripande hållbarhetsmål. I våra egna årliga uppföljningar kan du se bedömningar av om målen kommer att uppnås.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023