Luleå byaforum

Lule byaforum

I Luleå finns ett kommunövergripande byanätverk som kallar sig för Lule Byaforum.

De arbetar för en levande landsbygd genom att:

  • Understödja Luleå kommuns representant i Norrbottens byaråd.
  • Fungera som samtalspartner till kommun, myndigheter, organisationer, med flera.
  • Underlätta dialogen mellan Luleå kommuns landsbygdsområden.

Byaforumet kom till 2001 när man såg att det fanns ett behov av att bilda en grupp för att underlätta kommunikationen mellan Bygderådet för Norrbotten och Luleå kommuns byar.

Varje by ska själv ta ansvar för att driva frågor som berör byns intressen, det är ingen uppgift som Lule Byaforum ska ha. Byarna själva ska ta ansvar för att lyfta fram frågeställningar som de anser berör fler byar än sin egen. 

Organisation

Lule byaforum organisation

Sidan uppdaterades den 4 oktober 2023