Lediga tomter Metsundet

Fritidstomter i Metsundet

Fritidstomter finns till försäljning inom ett område i Metsundet vid Persön. Tomterna är obebyggda och kostar 90 000 kr.

Persön är en jordbruksby belägen 2 mil norr om Luleå. Persön har ett utpräglat jordbrukslandskap med lador, öppna diken och åkerholmar fortfarande kvar på många ställen. Innevånarantalet är idag ca 450.

Vid intresse

Om du vill veta mer om fritidstomterna, kontakta Luleå kommun.

Ida Lindberg, telefon 0920-45 37 63


Sidan uppdaterades den 2 januari 2024