Arbete Rödkallens väg Örnäset säsong 2024

Arbetena som ska utföras på Rödkallens väg är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering.

Kort fakta om projektet

Arbetena som ska utföras på Rödkallens väg är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering. Övriga aktörer som utför arbete i området är Luleå Energi fjärrvärme som ska arbeta i korsningen Rödkallens väg och Hällbruksgatan samt Luleå Energi elnät som ska förlägga nya elledningar längs med Rödkallens väg.

Här bygger vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Hällbruksgatan öppnar för genomfart


När vi påbörjar arbetet i området öppnar vi för trafik längs med hela Hällbruksgatan. Det betyder att avstängningen mellan Shell och bostadsområdet tillfälligt tas bort under arbetstiden. Vägen blir dock en återvändsgränd då vi stänger utfarten mot Rödkallens väg där större delen av vårt arbete kommer att pågå.

Kartan visar öppningen av Hällbruksgatan för genomfart under bygget av Rödkallens väg på Örnäset.

Under bygget av Rödkallens väg öppnas infarten på Hällbruksgatan upp för infart i bostadsområdet.

Tidplan

  • Juni 2024: Byggstart
  • Hösten 2024: Avslut arbete Rödkallens väg

Här jobbar vi

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs Rödkallens väg.

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs Rödkallens väg.

Arbete i bostadsnära område

Under arbetstiden är en del tunga maskiner i drift. För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet. Vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Kontakt

Projektledare, Henrik Lövgren, Luleå kommun 0920 45 32 97
E-post: nyamarkavtalet@lulea.se
Arbetsledning NYAB, 0920 - 31 020

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 16 maj 2024