Vi bygger Luleå Industripark

Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram. Till Luleå Industripark räknas de framtida etableringarna på Hertsöfältet och Svartön. Det är här den stora gröna industriella omställningen redan har startat.

Kort fakta om projektet

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030.

Luleå Industripark som består av det redan etablerade industriområdet på Svartön och en ny del på Hertsöfältet ansluts till varandra via Gräsörenbron.

Luleå Industripark är med andra ord navet för de enorma satsningar som sker här i norr, hamnen är logistiknavet och det industriella kluster som nu växer fram i nära samverkan med Luleå tekniska universitet skapar ett ”silicon valley” för grön teknik och fossilfri industri.

Här är Luleå industripark

Här ses en karta över de planerade etableringarna på Hertsöfältet och Svartön vilka båda ingår i projekt Luleå Industripark.

Luleå hamn

Luleå hamn kommer att bli den näst största hamnen i Sverige tack vare den gröna industriomställningen. Verksamheten kommer att bli tre eller fyra gånger större om tio år.

LKAB: industripark

Cirka 10 miljarder investeras, anläggningen väntas ge cirka 500 jobb och vara i drift 2027.

Power2Earth

Luleå Industripark kan bli platsen för Power2Earth, projektet som ägs av Lantmännen, Nordion och Fertiberia tillsammans, och där ca 10 miljarder investeras i fabriksanlägg­ningen som ska producera konstgödsel och ammoniak. Anläggningen väntas ge 500 jobb, under byggtiden 2000 jobb.

MALMPORTEN

Investeringen beräknas till 2,6 miljar­der och är det största muddrings­projektet i modern historia i Sverige. Totalt bedöms drygt 800 000 m³ massor behöva grävas upp för att kunna ta emot de större fartygen.

Utbyggnaden av Luleå Hamn ökar kapaciteten så att man sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton mot dagens maximala 55 000 ton.

SSAB

Ett inriktningsbeslut är fattat om att in­vestera 45 miljarder (summan avser både Luleå och Brahestad) i ny ljusbågsugn och nytt valsverk som ska vara i drift 2030.

TALGA

Med Vittangis världsunika grafitfyndighet som råvarukälla ska klimatsmarta batteri-anoder produceras som reducerar CO² med 96 procent jämfört med dagens utsläpp. Cirka 70–80 anställda beräknas jobba i fabriken på Hertsöfältet.

Mer om projektet

Luleå Industripark har en egen webbplats där de berättar allt som händer kopplat till etableringar, nyheter med mera.

Kontakt

Robert Eriksson, projektchef Luleå Industripark
Luleå kommun kundcenter val2, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 28 februari 2024