Gültzauudden - renovering

Gång- och cykelstråket på Gültzauudden stängs för underhåll från den 13 november 2023. Arbetet avstannar under vintern och återupptas när tjälen gått ur backen under våren 2024.

Kort fakta om projektet

Gång- och cykelvägen på Gültzauudden är i dåligt skick. Arbetet görs för att underlätta för er som är i området men även för att snöröjningen ska gå lättare. Vägen stängs medan vi arbetar och du får välja annan väg.

Här bygger vi

Arbetet pågår vid de orangea strecken på kartan.

Arbetet pågår vid de orangea strecken på kartan.

Här ser du området där vi ska arbete

PDF Gültzauudden arbetsområde Pdf, 1.2 MB.

Mer information

Vi arbetar med förbättring av gång- och cykelvägen

Vi ska göra den bättre genom att räta upp sträckan och montera stödmurar på de ställen lutningen mot vattnet är för brant.

Arbetet med stödmurarna planeras att utföras under barmarksäsongen 2024.

Tidplan

 • 13 november 2023
  • Avstängning gång- cykelväg ytterkant Gültzauudden. Markbetet pågår under några veckor.
  • Vår 2024
   Arbete på området återupptas och vi ska bygga stödmurar mellan gång- och cykelväg och vatten. Yttre slitlagret av vägen läggs
  • Sommar 2024
   Arbetet avslutas

Mer om projektet

Måndag 13 november stängs den södra delen av gångstigen, mellan badstranden och Hälsans hus, av i ett par veckor.

När arbetet är klart är målet att vägen kommer att bli något bredare med ett jämnare underlag vilket är bra för de som plogar och underhåller i området. Detta blir även en förbättring för de som cyklar, promenerar eller springer på vägen.

Arbetet innebär ingen trädfällning och minimal åverkan på friluftsområdet. Vägen kommer fortsatt att vara en gångstig med parkkaraktär, det vill säga att ingen asfaltering görs.

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Kontakt

Har du frågor om projektet?

Landskapsingenjör Parkdrift
Niklas Collin
niklas.collin@lulea.se

Arbetsledare, NYAB Infrastruktur
Hampus Melby
hampus.melby@nyabinfrastruktur.se

Telefonkontakt Luleå kommun 0920 45 30 00

Sidan uppdaterades den 15 januari 2024