FREDA-mottagningen mot våld

FREDA-mottagningen mot våld är för dig som är/har varit utsatt för våld i nära relation. Vi finns också till för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

Du är välkommen till oss om du är bosatt i Luleå eller Boden. Vi som arbetar på FREDA-mottagningen är socionomer med vidareutbildning i våld i nära relationer.

Det kostar ingenting att få hjälp av oss. När du ringer till oss får du vara anonym. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa.

Om du har svårt att förstå eller tala svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk.

Återställ
Utbildningar
Återställ
Barn

Kontakt

Ring oss och boka tid på 020-44 22 44. Samtalet syns inte på din telefonräkning. Du når oss också på mejl. Vi har öppet måndag-fredag klockan 8-17.

Vid akuta situationer eller behov av skydd ring polisen på 112 eller socialtjänsten i din kommun.