FREDA-mottagningen mot våld

FREDA-mottagningen mot våld är för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vi finns också till för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

Du är välkommen till oss om du är bosatt i Luleå kommun. Vi som arbetar på FREDA-mottagningen är kuratorer med vidareutbildning i våld i nära relationer.

Det kostar ingenting att få hjälp av oss. När du ringer till oss får du vara anonym. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa.

Om du har svårt att förstå eller tala svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk.

Kontakt

Ring oss på 020-44 22 44. Samtalet syns inte på din telefonräkning. Vi svarar vardagar 8:30-9:30. I övrig tid kan du lämna ett röstmeddelande eller kontakta oss via vår e-tjänst, där det framgår hur du vill bli kontaktad av oss.

Vi avser att återkoppla senast närmaste vardag.

Du kan också nå oss via mail på freda@lulea.se.

Vid akuta situationer eller behov av skydd, ring polisen på 112 eller socialtjänsten i din kommun.

Utbildning och föreläsning

FREDA-mottagningen erbjuder halvdagsutbildningar två gånger per år och föreläsningar till yrkesverksamma inom olika verksamheter som vill ha kunskap om våld i nära relation.

Välkommen att kontakta oss för utbildningsinsatser i er verksamhet. I mån av tid, kompetens och resurser genomför vi så många utbildningar och föreläsningar som möjligt.

Barn

Inga utbildningar är planerade för tillfället.

Webbutbildningar

Barnafrid – Basprogram om våld mot barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn

"Barn som upplever våld i hemmet är alla de barn som ser, hör, hör om, och upplever konsekvenserna av det psykiska, fysiska, sexuella, materiella och ekonomiska våld som en av deras föräldrar/omsorgspersoner utsätter den andra för." (Øverlien, C. (2012) Vold i hjemmet – barns strategier. Oslo: Universitetsforlaget)

FREDA-mottagningen erbjuder stödsamtal till barn och unga mellan 4-18 år i Luleå kommun som upplevt våld mellan närstående vuxna. Samtalen kan påbörjas efter beslut från socialtjänsten och samtycke krävs från båda vårdnadshavarna. Det kostar ingenting att få hjälp av oss. Vi har tystnadsplikt, undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa.

Trappansamtal

Trappansamtal är krisbearbetande samtal med barn och unga enligt en modell som är framtagen av Inger Ekbom och Ami Arnell från Rädda Barnen.

Samtalen vänder sig till barn och unga från 4-18 år. Samtalen sker enskilt tillsammans med behandlare vid FREDA-mottagningen och pågår 8-10 gånger med träffar en gång i veckan. Trappansamtalen är inte utredande samtal utan bearbetande samtal som stannar mellan behandlaren och barnet/den unga.

Syftet är att barnet/den unga ska få möjlighet att prata om våldet, sätta ord på det man upplevt, få information om vanliga reaktioner på våld, avlasta skuld och ansvar, förbättra barnets/den unges självkänsla och tillit till vuxna, att få information om att barnet/den unga inte är ensam om att ha upplevt våld samt att barnet/den unga får en möjlighet att lämna våldshändelsen bakom sig.

För att trappansamtal ska vara möjligt att genomföras kan inte barnet/den unge ha kontakt med våldsutövaren under tiden som samtalen pågår.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024