Utredning

När du kontaktar Luleå kommun och ansöker om stöd inleds en utredning.

Den större delen av arbetet med utredningen består av samtal mellan dig och någon av våra socialsekreterare. Du har möjlighet att lämna förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter. Vi kan till exempel ta kontakt med anhöriga och andra myndigheter som frivården och Arbetsförmedlingen.

Inga kontakter tas utan ditt samtycke. Alla samtal dokumenteras i din journal som du har rätt att ta del av. Du har även rätt att läsa igenom den färdiga utredningen. De uppgifter du lämnar kommer att databehandlas inom Luleå kommun.

Våra socialsekreterare arbetar under sträng sekretess. Det är bara du, din socialsekreterare och beslutsfattaren som får ta del av din utredning.

Om du är missnöjd med beslutet

Om din ansökan om bistånd avslås ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga. Så här överklagar du:

  • Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått socialförvaltningen.
  • Socialförvaltningen kan göra en omprövning av beslutet.
  • Om socialförvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten i Luleå för prövning.
  • Efter dom i Förvaltningsrätten i Luleå har både socialförvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023