Råd och Stöd (RoS)

(persiska/فارسی)


برای کسانی که خود ویا یکی از نزدیکان آنها نوعی اعتیاد دارند مشاوره و راهنمایی می دهد

شما میتوانید در صورت داشتن اعتیاد به الکل مواد مخدر داروها و یا قمار از ما کمک و پشتیبانی بگیرید. می توانیم برای شما که از نزدیکان این افراد هستید پشتیبانی دهیم. میتوانیم از طریق مشاوره نیاز های شما را بررسی کرده و در جهت ایجاد تغییراتی که می خواهید به شما کمک کنیم. برای مراجعه به مراکز ما باید ۱۸ سال به بالا باشید و ساکن کمون لولئو باشید. ما روش های درمانی مختلفی را یاد گرفته ایم که برای افرادی که اعتیاد دارند و یا نزدیکان آنها استفاده می شود. شما میتوانید نزد ما کاملاً ناشناس باشید ما پرونده پزشکی نمی نویسیم و وظیفه حفظ اسرار داریم. ما همیشه سعی می‌کنیم در طی دو هفته با شما ملاقات کنیم. شما می توانید به ما زنگ بزنید و یا ایمیل بفرستید.

با ما تماس بگیرید:

تینا، مشاور: ۰۹۲۰۴۵۴۴۰۵ یا ۰۷۳۰۵۲۷۳۶۹

هانس، مشاور: ۰۹۲۰۴۵۳۰۰۰ یا ۰۷۳۰۷۴۴۸۶۵

از طریق مرکز خدمات مشتریان کمون لولئو: ۰۹۲۰۴۵۳۰۰۰

ایمیل: radostod@soc.lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 February 2023