Oro för vuxna

Om du känner oro och misstänker att en vuxen person i din omgivning far illa på grund av till exempel missbruk eller våldsutsatthet, kan du anmäla det till Vuxenenhetens mottagning på tfn 0920-45 44 75. Det kallas att göra en orosanmälan. Om du anser att faran är akut ska du ringa 112.

För att göra en orosanmälan kontaktar du oss och berättar vad personen heter och beskriver personens situation. För att få en så tydlig bild som möjligt av hur personen har det, vad som behöver göras och hur brådskande det är ställer vi följdfrågor. Om du efter att du gjort en anmälan får kännedom om nya och viktiga uppgifter ska du helst anmäla den nya oron.

Om du inte har anmälningsskyldighet har du möjlighet att göra en anonym anmälan. Då ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Du kan inte i efterhand uppge att du vill vara anonym. Tänk på att om du gör en anmälan via din e-postadress är du inte anonym.

När vi tagit emot din anmälan gör vi en bedömning för att avgöra om personen är i behov av omedelbart stöd eller skydd. Under den så kallade förhandsbedömningen får vi enbart ha kontakt med personen som anmälan avser och med anmälaren. Som privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling om hur vi hanterar anmälan. Den information som framkommer under en förhandsbedömning eller utredning lyder under sekretesslagen. Det innebär att vi inte får lämna ut uppgifter till enskilda eller andra myndigheter utan medgivande från den vuxne.

För att ta reda på vilka behov den vuxne har och på vilket sätt vi kan tillgodose dem genomför vi en utredning tillsammans med personen. Socialtjänstlagen bygger till stor del på frivillighet, och därför leder inte en alltid en anmälan till att personen tackar ja till stöd. Det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med en tvångsåtgärd.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023