Missbruk och beroende

Du som har alkohol- eller drogberoende kan vända dig till socialförvaltningen för att få hjälp, stöd och behandling för att komma ur ditt missbruk.

För rådgivning vänder du dig till missbruks- och beroendeenheten, socialförvaltningen, eller 0920-714 28 (sjuksköterska)

Du kan även kontakta Luleå kommuns växel 0920-45 30 00 och be att få tala med en socialsekreterare vid vuxensektionen.