Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård om du har behov av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunens boenden, dagliga verksamheter eller i ditt eget hem. Är du i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral.

Hembesök

300 kr, ingår i maxtaxan.

Hemsjukvård

300 kr/månad, ingår i maxtaxan.

Uteblivet tidsbeställt hembesök

300 kr, ingår i maxtaxan.

Medicinsk fotvård inom hemsjukvård och särskilt boende

0 kr

Inkontinenshjälpmedel

300 kr/år

Kontakta din hälsocentral för bedömning av hemsjukvård om du på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till din hälsocentral.

I hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ger dig den vård, rehabilitering och habilitering du behöver.

Kontakt

Kontakta Luleå kommun på 0920-45 30 00. Kvällar, helger och nätter når du sjuksköterska på det telefonnummer du fick vid inskrivningen i hemsjukvården.

Telefonnummer till Region Norrbottens sjukvårdsrådgivning är 1177

Ett hjälpmedel ger dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagens rutiner i hemmet.

Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel i hemmet för vuxna. De hjälpmedel som skrivs ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut får du oftast låna gratis, vissa hjälpmedel har en egenavgift.

Om du inte är hemsjukvårdspatient så tillkommer en hembesöksavgift vid utprovning av hjälpmedel. Kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut för bedömning via kommunens växel 0920-45 30 00.

Egenansvar

Enklare hjälpmedel som förhöjningsdynor, handtag i dusch, griptång med mera är ett så kallat egenansvar. Det innebär att du köper hjälpmedlet själv.

Felanmälan och återlämning

Om ditt hjälpmedel går sönder eller inte fungerar tar du i första hand kontakt med din arbetsterapeut eller fysioterapeut eller gör en felanmälan direkt till Länsservice kundtjänst på 0920-712 12.

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det återlämnas till Länsservice. Hjälpmedlet ska vara rengjort när det återlämnas.

Kommunen har ansvar för rehabiliteringen i vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden och i det egna hemmet om du inte kan ta dig till hälsocentralen.

Arbets-och fysioterapeuternas uppgift är att arbeta för att bibehålla och förbättra förmågor eller kompensera dessa med hjälpmedel.

De dagliga aktiviteterna ger dig goda och naturliga träningsmöjligheter. Omsorgspersonalen får kontinuerlig handledning av arbets- och fysioterapeuter i ett rehabiliterande förhållningssätt.

Exempel på våra insatser:

 • Planera och utföra rehabilitering.
 • Prova ut hjälpmedel.
 • Handleda omsorgspersonal och närstående.
 • Bedöma behovet av anpassning i bostaden.
 • Utfärda intyg.
 • Bedöma fallrisker samt ge råd till att förebygga fall.

Vad kostar det?

 • I vård- och omsorgsboenden och stöd- och omsorgsboenden ingår rehabilitering och hjälpmedel i boendekostnaden.
 • I korttidsboendet kan vissa avgifter för hjälpmedel förekomma.
 • Bor du i ordinärt boende och är inskriven i hemsjukvården är hembesöken av arbets- och fysioterapeut kostnadsfritt. Avgiften ingår i maxtaxan. För vissa hjälpmedel och intyg betalar du egenavgift.
 • Du som får hembesök av arbets- och/eller fysioterapeut och inte är inskriven i hemsjukvården betalar 300 kronor för hembesöket. Avgiften ingår i maxtaxan. För vissa hjälpmedel och intyg betalar du egenavgift.

Om du har en funktionsnedsättning eller har ett stort behov av omsorg kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsintyget ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du
kan äta och åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Ansökan

Om du vill ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård tar du kontakt med Luleå kommun eller kontaktar din hälsocentral.

Avgift

Du betalar samma avgift för nödvändig tandvård som för ett besök på hälsocentralen. Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Rätten till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård får:

 • den som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
 • den som får varaktig och omfattande hemsjukvård. 
 • den som omfattas av lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade.
 • den som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller larm.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Anhörig? Lämna dina synpunkter

Vi vill veta vad du tycker om våra verksamheter så att vi kan förbättra oss. Svara på vår enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 23 januari 2024