Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård. Om du har behov av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunens boenden, dagliga verksamheter eller i ditt eget hem.

Är du i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.