Gode mannens/förvaltarens uppdrag

En god man eller förvaltare kan ge huvudmannen hjälp inom tre olika huvudområden. Områdena är Bevaka rätt, Förvalta egendom och Sörja för person.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas för en enskild person. Det är också tingsrätten som beslutar om det ska omfatta alla tre områden eller endast ett eller två områden. Omfattningen av uppdraget framgår också av det registerutdrag som överförmyndarnämnden skickar ut till gode mannen eller förvaltaren efter att tingsrätten fattat beslutet.

Det är alltid huvudmannens bästa som ska stå i fokus för de åtgärder som gode mannen eller förvaltaren gör i sitt uppdrag.

Godmanskap/förvaltarskap delas upp i tre områden, läs mer om varje område här nedan.

Bevaka rätt

innebär att gode mannen eller förvaltaren ser till att huvudmannens allmänna rättigheter i samhället tillgodoses och till exempel:

Förvalta egendom

innebär att gode mannen eller förvaltaren förvaltar egendom som tillhör huvudmannen och till exempel;

  • ser till att inkomster och sparkapital är tryggt placerade och ger skälig avkastning
  • betalar räkningar
  • Överför eller lämnar fickpengar till huvudmannen, eller den som sköter dagliga inköp
  • ser till att huvudmannens egendomen är försäkrad.

Sörja för person

innebär att gode mannen eller förvaltaren håller sig väl informerad om huvudmannens personliga situation och eventuella behov av ytterligare stöd, hjälp och omvårdnad, till exempel:

  • genom regelbundna besök hos huvudmannen, eller via kontakt med huvudmannen eller anhöriga
  • genom kontakt med vård- och boendepersonal ser till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god omsorg samt så hög livskvalité som möjligt
  • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet och annan rekreation
  • motverkar ensamhet och ansöker om kontaktperson eller besöksverksamhet
  • hjälper huvudmannen att ta beslut om lämpligt boende, utbildning och fritidsaktiviteter.

Gode mannen eller förvaltaren ska givetvis besöka sin huvudman regelbundet besöka huvudmannen. Det innebär inte att gode mannen eller förvaltaren ska utföra saker som till exempel en kontaktperson gör, hjälpa till med städning eller handla mat eller liknande. Däremot är det gode mannen eller förvaltarens uppgift att ansöka om denna typ av hjälp om huvudmannen har behov av det.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023