Gode mannens/förvaltarens uppdrag

En god man/förvaltare kan ge huvudmannen hjälp inom tre olika huvudområden. Områdena är Bevaka rätt, Förvalta egendom och Sörja för person.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas för en enskild person och det är också tingsrätten som beslutar om det ska omfatta alla tre områden eller enbart ett eller två områden. Omfattningen framgår också av det registerutdrag som överförmyndarnämnden skickar ut till gode mannen/förvaltaren sedan tingsrätten fattat beslutet.

Det är alltid huvudmannens bästa som ska stå i fokus för de åtgärder som gode mannen/förvaltaren gör i sitt uppdrag.

Godmanskap/förvaltarskap delas upp i följande områden:

Återställ
Bevaka rätt
Återställ
Förvalta egendom
Återställ
Sörja för person