Synskada

Har du nedsatt syn?

Du kan få hjälp att anpassa din vardagsmiljö, exempelvis med uppmärkning av trappor och råd till bra belysning.

Du får information om hjälpmedel, kommunens sociala service och annan samhällsservice.

Är du anhörig till någon med nedsatt syn kan du få stöd och praktiska råd.

Broschyr om Heminstruktörer för synskadadeöppnas i nytt fönster.