Synskada

Har du nedsatt syn? Du kan få hjälp att anpassa din vardagsmiljö, exempelvis med uppmärkning av trappor och råd till bra belysning.

Är du anhörig till någon med nedsatt syn kan du få stöd och praktiska råd. Kontakta oss för mer information om hjälpmedel och kommunens sociala service.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023