Råneå daglig verksamhet

På dagverksamheten sysselsätter vi vuxna med funktionsnedsättningar. Vi erbjuder en utvecklande verksamhet med meningsfull sysselsättning som utgår från individens färdigheter och intressen (individuell genomförandeplan). Med hjälp av målstyrda arbetsplaner planerar och utvärderar vi individens arbetsinsats.

Alla i dagverksamheten har en egen mentor som ingår i ett team tillsammans med personal från Treklöverns stödboende. Tillsammans har vi kontinuerliga träffar med individen där vardag och arbetssituation diskuteras för att möta behovet.

Vi arbetar i en trivsam arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och självständiga. Här bakar vi, lagar mat, renoverar möbler med mera.

Vi arbetar med externa företag där handledaren initialt är med och stöttar individen i arbetsuppgifterna. Vi arbetar med olika inriktningar som verkstad/service, data/media, café/bakning och tvätt/städ. Det innebär att individen kan variera sina arbetsuppgifter under dagen.

Vår strävan är att oavsett om man arbetar på ett företag eller i dagverksamheten ska man ha någon form av kontakt med externa arbetsuppgifter.

Dagverksamheten är öppen vardagar klockan 07.30-15.30.

Kontakt 

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 22 april 2021