Tallbo stödboende

Tallbo stödboende ligger på Tallheden 7, Råneå, och har nio lägenheter och en gemensamhetslägenhet.

I stödboendet finns det personal dygnet runt. Varje boende har en stödperson i personalen som ingår i ett team där även en mentor från dagverksamheten ingår.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00. 

Sidan uppdaterades den 2 maj 2022