Hertsöbo stödbostad

Hertsöbo stödboende ligger på Domherregränd 22, Hertsön, och har tio lägenheter och en gemensamhetslägenhet.

I stödboendet finns det personal dygnet runt.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00. 

Sidan uppdaterades den 19 juni 2024