Edebo stödbostad

Edebo stödboende ligger på Edeforsgatan 1-3, Örnäset, och har nio lägenheter och en gemensamhetslägenhet som disponeras av personal och boende.

I stödboendet finns det personal dygnet runt.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00. 

Sidan uppdaterades den 19 juni 2024