Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Avlösarservice innebär att en person kommer hem och tillfälligt hjälper dig. Syftet är att göra det möjligt för anhöriga att få avlösning för att kunna vila eller göra ärenden utanför hemmet.